Przed Bogiem tylko się liczy pokora, miłość i serce – homilia na 29 niedzielę zwykłą

Drodzy bracia i siostry       Pozwólcie, że na początku homilii przytoczę wiersz oparty na słowach listu św. Jakuba Apostoła: Czym jest Twe życie człowieku, który nie wiesz co jutro Cię czeka. Który się chełpisz bogactwem i nie baczysz, że czas wciąż ucieka. Bogactwo Twoje zbutwieje ż
Read More →

KTO NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI!!!

Zazdrość łaski Bożej – grzech ciężki – biblijnie umotywowany Dzisiaj Boże Słowo podsuwa nam refleksje nas zazdrością. Ale nie zazdrością pieniędzy, stanowiska, dobrobytu, samochodu, smartfona, ale zazdrości łaski Bożej. Edad i Medad wpadają w uniesienie prorockie – „Mojżeszu Panie mój
Read More →

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich  i sługą wszystkich”.  (Mk 9, 35) XXV Niedziela Zwykła      19.09.21 r.

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich  i sługą wszystkich”.  (Mk 9, 35) W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa do pokory. Stoi na stanowisku, że pokora jest bramą, przez którą człowiek może najłatwiej dojść do świętości. Jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi za ta
Read More →

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie, że przez Krzyż i Mękę świat zbawiłeś.

Święto Podwyższenia Krzyża Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Po prawie 300 latach od śmierci Jezusa, kiedy Chrześcijaństwo stało się religią państwową Cesarstwa Rzymskiego, odnaleziono
Read More →

«Effatha» homilia ks. Wojciech Zieliński

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry. W dzisiejszą niedzielę 5 września br Kościół w liturgii przewidział czytanie ewangelii wg św. Marka z roz. 7 wiersze 31-37 gdzie tak zostało zapisane: ( Ewangelia (Mk 7, 31-37), Uzdrowienie głuchoniemego) Jezus opuścił o
Read More →

„Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie” – ks. diakon Marcin Dżuła

Siostry i Bracia! W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Mistrz z Nazaretu z wyrzutem stwierdza: „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie” (Mk 7). Mówi więc Jezus o pewnego rodzaju obłudzie, która sprawia, że człowiek stwarza pozory bycia kimś pobożnym, szla
Read More →

XXI niedziela zwykła – ks. Bogdan Kraszewski Łódź – Wieluń

Kiedy próbujemy się wsłuchać w Słowo Boże, odnieść je do swojego życia, to musimy stwierdzić, że nie jest to takie łatwe. Dla wielu słuchaczy Jezusa, a nawet niektórych z Jego uczniów nie była łatwa dzisiejsza Ewangelia.”Spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli wielu mówiło: Trudna j
Read More →

Homilia J.E. Ks Bpa Adama Rośka na uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej – Sanktuarium we Florencji

  „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” Ekscelencjo, Drodzy Bracia Kapłani, Diakoni, Przygotowujący się do kapłaństwa. Najmilsze Siostry i Bracia w Chrystusie, którzy przybyliście tutaj dzisiaj z Polski, z Italii, z Niemiec
Read More →

Wy dajcie im jeść… – ks. Wojciech Grzesiak

„Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu. Kiedy czytam te słowa i sklejam je z „eklezjalnymi rzeczywistościami” to wydaje mi się, że nie m
Read More →

Świat potrzebuje wiarygodnych świadków – 11 lipca 2021

  To pierwsze rozesłanie Dwunastu, praktycznie na początku działalności Jezusa, jest szczególnym momentem formacji uczniów. Doświadczenie misji pozwoli im zorientować się, do jakiej posługi przeznacza ich Mistrz. Pozwoli im także doświadczyć Jego mocy.. W Ewangelii Jezus przekazuje ap
Read More →

Tylko wśród swoich może być prorok tak lekceważony – 04 lipca 2021

„Tylko w swojej ojczyźnie i wśród swoich… może być prorok tak lekceważony” . (Mk 6, 4). To pierwsza niedziela wakacyjnego miesiąca. Dzieci, młodzież, rodzice i wychowawcy udali się do różnych zakątków naszego kraju i nie tylko, aby odpoczywać i podziwiać piękno dzieła Stworzenia. Pięk
Read More →