Category archives: Medytacje

  • "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego." ( 1 list świętego Jana rozdział 3 wiersz 1) W pochmurny poniedziałkowy poranek , nowego tygodnia życia, nasz Pan Jezus Chrystus po... [read more]
  •  "Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę o tych, którzy jej szukają. Kto ją miłuje, miłuje życie, a kto dla niej rano wstaje, będzie napełniony weselem." (Syr 4,11-12) Wraz z nowym tygodniem , przychodzisz do nas Panie poprzez wskazanie płynące z księgi mądrości Syracha. Bardzo nam potrzeba łaski... [read more]
  • „A jednak Panie Ty dla mnie jesteś tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz”( Ps 3,4) Nowy tydzień rozpoczęliśmy w imię Boże. Myśli nasze biegną z ufną i korną nadzieją do Boga, który jest naszą mocą . W czasach kiedy tak trudno rozeznawać i rozwiązywać zagadki współczesnego świata , kiedy t... [read more]
  • „Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.”(Łk 10,19) Wraz z nowym tygodniem stajemy przed Tobą Panie z wątpliwościami , lękami i pytaniami,  co mamy czynić . Pan odpowiada na nasze lęki i wątpliwości tymi oto słowami, byśmy si... [read more]
  • Im bardziej świętość Jana Pawła II przenika serca Polek i Polaków , tym mocniej zdaje się działać zły duch by podważać jego autorytet. Jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II . Jesteśmy duchowymi spadkobiercami tej świętości. Niech ta świadomość zobowiąże nas do tego byśmy zawsze pozostali wierni Chrystus... [read more]