Katolicki Kościół Narodowy

Katolicki Kościół Narodowy  – Kościół katolicki i narodowy działający na terenie Polski, Niemiec, Chorwacji,, Italii , którego poza granicami Polski znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii . Kościół w swojej doktrynie jest najbliższy Kościołowi Rzymskokatolickiemu.Organem prasowym Kościoła pozostaje kwartalnik „Wspólnota Wiary” .W Kościele działają jednostki organizacyjne Kościoła takie jak : Towarzystwo Społeczne Civitas Polonia, Katolicko-Narodowy Instytut Charytatywny Misericordia, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Zakon. Katolicki Kościół Narodowy nie ma nic wspólnego z Narodowym Kościołem Katolickim dzialającym w Niemczech i w Polsce. 


Historia Powstanie


I. okres Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce lata 2012-2014 

23 września 2012 roku na Zgromadzeniu Założycielskim, które odbyło się w Kamiennej Górze(Polska) grupa duchownych pod przewodnictwem księdza Adama Rośka złożyła wyznanie wiary konstantynopolitańsko – nicejskie oraz deklarację o utworzeniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce, zwanego dalej Kościołem. Na czele Kościoła stanął jako biskup Sylwester Bigaj , biskup diecezji kanadyjskiej Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i w Kanadzie a jako Senior Kościoła w Polsce ksiądz Adam Rosiek .  Kościół przyjął swoją konstytucję zwaną w Polsce statutem Kościoła . Jednak w wyniku konfliktu powstałego pomiędzy biskupem diecezji kanadyjskiej Sylwestrem Bigajem a Pierwszym Biskupem Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie Anthonym Mikovsky, Kościół amerykański wycofał swoje poparcie dla idei tworzenia struktury Senioratu w Polsce. W tych okolicznościach biskup Sylwester Bigaj postanowił dalej otoczyć pasterską opieka tworzącą się strukturę misyjną Kościoła w Polsce co przypłacił wydaleniem go z szeregów biskupów Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w USA i Kanadzie. 18 października 2013 roku na Zebraniu Generalnym , które przekształciło się w Synod Kościoła, w Missisagua – Toronto (Kanada) postanowiono ogłosić autokefalię diecezji kanadyjskiej . Kościół kanadyjski , którego częścią była tworząca się struktura misyjna w Polsce przyjął samodzielną nazwę – Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie. Biskupem Kościoła kanadyjskiego pozostał nadal biskup Sylwester Bigaj. W trakcie obrad Synodu wybrano dwóch biskupów pomocniczych. Biskupa elekta Jerzego Urbańskiego dla Kościoła w Kanadzie ( biskup nie przyjął sakry biskupiej do dnia dzisiejszego) oraz biskupa elekta Adama Rośka dla tworzącego się w Polsce Kościoła( sakra biskupia w dniu 31 stycznia 2015r w Polsce.) . Obaj wybrani biskupi otrzymali stuprocentowe poparcie uprawnionych do wyborów członków Synodu . W okresie do uzyskania decyzji o rejestracji działania Kościoła ograniczały się wyłącznie do sfery duszpasterstwa domowego. Kościół nie posiadał własnych świątyń ani kaplic.W dniu 27 czerwca 2014 roku decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji, Kościół w Polsce został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 179 pod nazwą Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce.

II. Zmiana nazwy na Katolicki Kościół Narodowy lata od 2014 …

W dniu 16 sierpnia 2014 roku Zgromadzenie ( Synod) Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce, które zebrało się w Szczecinie podjęło kilka ważnych z punktu widzenia historii Kościoła jak również dla dalszych losów tworzonej misji Kościoła uchwał. Uchwałą Zgromadzenia Kościoła została zmieniona nazwa Kościoła , który od tego czasu posługuje się nazwą „Katolicki Kościół Narodowy w Polsce” . W zmianach przygotowano również nowy układ strukturalny tworzącej się misji Kościoła , którego efektem w miarę rozwoju struktur Parafialnych w Polsce ma być powstanie czterech prowincji – diecezji( wrocławskiej, warszawskiej, krakowskiej i szczecińskiej ) w Polsce . Kolejną ważną uchwalą Zgromadzenia była uchwała potwierdzająca przez Kościół w Polsce wybór na biskupa księdza Adama Rośka oraz wskazanie sposobu konsekracji. Dotychczasowy biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła Seniorat Misyjny w Polsce Sylwester Bigaj w poczuciu wypełnienia swojej misji polegającej na zasianiu Słowa Bożego na ziemi ojczystej wycofał się z dalszej aktywnej działalności Kościoła w Polsce , wyciszając również, z powodów zdrowotnych, swoją aktywność w Kanadzie. W powstałych okolicznościach Rada Synodalna Katolickiego Kościoła Narodowego podjęła rozporządzenie na mocy którego wyrażono zgodę na konsekrację biskupa Adama Rośka przez jednego biskupa . Jedynym warunkiem jaki zakreślono, by  biskup konsekrator był biskupem  katolickim lub starokatolickim odznaczający się dużą pobożnością oraz posiadający niewątpliwą sukcesję apostolską . W dniu 31 stycznia 2015 roku w obecności kilkudziesięciu osób, w tym duchowieństwa, ksiądz Adam Rosiek przyjął sakrę biskupią z rąk Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Sawickiego. Uroczystość odbyła się w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Miliczu( Polska) . Biskup Adam Rosiek prowadzi Kościół , starając się każdego dnia odpowiadać na modlitwę  Chrystusa  o jedność :  “Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.” W takim duchu prowadzi rozmowy i odbywa spotkania w przedstawicielami Episkopatu Polski, Episkopatu Słowacji, Italii i Niemiec. W dniu 30 lipca 2016 roku biskup Adam Rosiek, jako przedstawiciel jedynego Kościoła nie posiadającego pełnej jedności ze Stolicą Apostolską, został zaproszony na mszę świętą z papieżem Franciszkiem celebrowaną w Brzegach na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 r. Tego samego roku w miesiącu wrześniu został przyjęty na specjalnej audiencji przez kardynała Gercharda Mullera – Prefekta Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie., wobec którego dokonał pełnej prezentacji doktryny Katolickiego Kościoła Narodowego. Biskup Adam Rosiek odznacza się szczególną pobożnością maryjna, co owocuje licznymi pielgrzymkami do sanktuariów maryjnych w Europie i Polsce . Szczególnym miejscem kultu maryjnego dla biskupa Adama pozostaje Medjugorie. W listopadzie 2016 roku wraz z liczną grupą wiernych odbyła się pielgrzymka do sanktuarium Maryjnego w Licheniu natomiast we wrześniu 2017 roku do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie . 07 października 2017 roku odbył się Jubileuszowy Synod Kościoła na którym został wybrany nowy biskup pomocniczy dla Kościoła w Polsce. Został nim ks. Andrzej Lipiński . Sakrę biskupia przyjął w dniu 17 marca 2018 roku z rąk Pierwszego Biskupa Kościoła , biskupa Adama Rośka. 02 października 2019 roku ks. bp Adam Rosiek został przyjęty na audiencji przez Jego Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka. Ksiądz biskup czyni starania by doprowadzić do jedności unijnej pomiędzy Katolickim Kościolem Narodowym i Kościolem Rzymskokatolickim . W 2020 roku został poświęcony kamien węgielny pod budowę Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej i świętego Charbela we Florencji ( powiat radomski) . Świątynia została wybudowana w niezwyklym tempie , zaledwie w  kilka miesięcy zostal zakonczony stan surowy zamknięty. Powstają nowe miejsca kultu , nowe kaplice w Polsce i w Europie. W nowym roku formacyjno akademickim 2021/2022 naukę w kierunku kaplaństwa w stopniu diakona stalego rozpoczęło w Polsce i Italii 8 kandydatów. 

 

Struktury Kościelne


Dekretem biskupa Adama Rośka będącego Pierwszym Biskupem Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce zostało powołane do życia:

1. Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, które zainaugurowało pierwszy rok pracy w dniu 26 września 2015 r. przyjmując na pierwszy rok studiów (w roku akademickim 2015/2016) – 4 alumnów . W 2020 – 3 alumnów . W 2021 – 8 kandydatów.

2. Katolicko Narodowy Instytut Charytatywny Misericordia zajmujący się aktywną pomocą rodzinom i osobom potrzebującym w Polsce

3. Chrześcijańskie Towarzystwo Społeczne Civitas Polonia

4. Zakon

5. Wydział Misji zagranicznych dla misji Kościoła w Italii,Niemczech ,Chorwacji.

6. Kilkanaście Parafii w Polsce .

a1. Parafia pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu

b2. Parafia pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu w Miliczu

c3. Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie

d4. Parafia pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Szczecinie.

e5. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Gdańsku.

f6. Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Wieluniu

g7. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej w Białymstoku

h8.Parafia pod wezwaniem świętego Charbela w Szczecinie

i9. Parafia pod wezwaniem Świętego Pawła Apostoła 

j10. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

k11. Parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Rybniku

l12. Parafia pod wezwaniem świetego Łukasza Ewangelisty w Cieszynie

ł13 Parafia Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej we Florencji

m14 Parafia pod wezwaniem Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

n15 Parafia pod wezwaniem św. Jana Vianeya w Tarnowskich Górach

o16 Parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  w Krakowie

Wszystkie parafie  w Polsce mają  swoje kaplice i stałe adresy. Kościół otwarty jest rownież na apostolski model rozwoju Kościola oparty na zasadzie Domus ecclesiae. 

Nauka i organizacja Katolickiego Kościoła Narodowego
 
Nauka Katolickiego Kościoła Narodowego, nie odbiega od wiary i tradycji Świętego Powszechnego i Apostolskiego Kościoła tradycji zachodniej. W sprawowaniu świętych czynności posługuje się kalendarzem liturgicznym zbieżnym z Kościołem Rzymsko Katolickim. Podobnie jak Kościół Rzymsko Katolicki  najwyższą cześć, Kościół oddaje Bogu w Trójcy Jedynemu. Kościół wyznaje wiarę i oddaje cześć aniołom, świętym apostołom, męczennikom Kościoła Powszechnego, świętym Kościoła powszechnego. Szczególne miejsce wśród świętych zajmuje Matka Najświętsza – Niepokalanie poczęta Maryja, Matka Syna Bożego . Kościół przyjmuje wszystkie dogmaty Kościoła Rzymsko Katolickiego w tym dotyczące Trójcy Świętej, mariologiczne oraz eklezjologiczne. Kościół uznaje papieża jako następcę Apostoła Piotra oddając Mu należną cześć i uznając Jego szczególną pozycję pośród wybranych przez Pana apostołów. Kościół zgodnie z nauką i tradycją zachodniego Kościoła Powszechnego podaje do wierzenia , że jest siedem sakramentów świętych. Eucharystia Święta sprawowana jest pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej i stanowi centrum życia i pobożności członków Kościoła . W Kościele są sprawowane dwie formy sakramentu pokuty – spowiedzi świętej: indywidualna (uszna w konfesjonale) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z Mszą Świętą w części zwanej spowiedzią powszechną ). Do spowiedzi indywidualnej są zobowiązane przystępować dzieci oraz młodzież do lat 18 oraz jest ona polecana wszystkim wiernym by przynajmniej dwa razy  w roku odbyli spowiedź indywidualną .Kościół jest Kościołem autokefalicznym czyli samodzielnym i niezależnym organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej władzy kościelnej i świeckiej. Kościół posiada biskupa z ważną sukcesją apostolską . Prowadzi dialog z Kościołem Rzymsko Katolickim oraz szanuje inne Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie wyznające wiarę w Trójcę Przenajświętszą . Kościół nie jest związkiem wyznaniowym lecz Kościołem. Nie wynika to z woli Synodu Kościoła czy woli Biskupa lecz z ogólnej definicji Kościoła przyjętej przez Sobory Kościoła Powszechnego a zawarte w credo przyjętym wspólnie przez Kościół Rzymsko Katolicki , inne Kościoły oraz Katolicki Kościół Narodowy .Przyjmując wiarę w jeden ,święty , powszechny i apostolski Kościół,  jako jego część, Kościół jest częścią Kościoła Powszechnego. Nie należy więc Katolickiego Kościoła Narodowego umieszczać w przedziale związków wyznaniowych lecz Kościołów. Nie jest również Nowym Ruchem Religijnym bowiem nie odbiega w niczym od doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego z wyłączeniem dyscypliny duchowieństwa ( dobrowolność  celibatu, możliwość zawierania związku małżeńskiego przez duchownych  ) . Godłem Kościoła jest otwarta księga Ewangelii, wsparta o krzyż i palmę, na tle promieniującej tarczy słonecznej z napisem „Prawda Praca Miłość”. Kolor Golda – tło purpurowe , napis i symbole w kolorze bieli . Godło Kościoła umieszczone jest na żółtobiałym tlem podzielonym pionowo . Hymnem Kościoła jest Rota. Kościół w końcu nie jest sektą jak najchętniej chcieliby Go zakwalifikować nierozumni faryzeusze dwudziestego pierwszego wieku. Sztandar w kolorze żółto białym na którym znajduje się herb Pierwszego Biskupa Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce . Duchowni

Obecnie Kościół posiada kilkunastu Kapłanów. Duchownym ( biskupem, prezbiterem i diakonem) w Kościele  może być wyłącznie mężczyzna , który ukończył Wyższe Seminarium Duchowne oraz uzyskał święcenia diakonatu lub prezbiteratu . Biskupem w Kościele jest kapłan wskazanym zgodnie,  z tradycja Apostolską ,  przez Synod Kościoła  i wybranym spośród trzech kandydatów przez Pierwszego Biskupa Kościoła . Konsekrowanym przez przynajmniej jednego biskupa katolickiego lub starokatolickiego posiadającego niewątpliwą sukcesję apostolską . Księży nie obowiązuje celibat. Strojem kapłańskim pozostaje czarna sutanna lub tzw. krótki stój duchowny. Stroje liturgiczne zgodne z tradycją Kościoła rzymskokatolickiego. Osobą duchowną są rownież osoby zakonne , bracia i siostry zakonne.

Biskupi Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce

• 2012-2014 – bp Sylwester Bigaj (ur. 1959 ) Biskup Kościoła w Kanadzie
od  31.01. 2015 – bp Adam Rosiek ( ur. 1959 ) Pierwszy Biskup  Kościoła 
*  od 17.03.2018 – bp Andrzej Lipiński (ur. 1948)-  Biskup Pomocniczy Kościoła w Polsce

 

Wierni Katolickiego Kościoła Narodowego

Według stanu na dzień 01 stycznia 2022 roku do Kościoła w Polsce i w Europie przynależy łącznie 8082 osób, które deklarują swoją sympatię i chęć wspólnej modlitwy i życia w ramach Katolickiego Kosciola Narodowego w Polsce .  Kościół prowadzi aktywną formę działalności duszpasterstwa internetowego. W roku 2013 w mszach transmitowanych wzięło udział 43 tys. , w 2014 94 tys., w 2015 225 tys. osób, w 2017 480 tys osób, 2018  – 690 tys osób , 2019 – 870 tys, 2020 – 1 352 000. 2021 – 1 832 000, 2022 – 

Pytania i odpowiedzi 

Kim jesteśmy ?

Pytani a i odpowiedzi  dotyczące Kościoła w myśl zasady : stańmy w prawdzie a prawda was wyzwoli

Czy jest prawdą co mówią o Was niektórzy księża i katechetki , ze nie jesteście Kościołem tylko sektą ?

Odpowiedź jest krótka, oczywiście Katolicki Kościół Narodowy nie jest sektą Anie nie posiada żadnych znamion sekty. Pojęcia takiego używają najczęściej niededukowani duchowni czy inne osoby które chcą jedynie uzyskać tzw. efekt strachu. „Uważajcie bo to sekta” . Oczywiście Kościół nie jest sektą .Przed wiekami to samo pytanie padało wobec chrześcijaństwa. Istotnym elementem wskazującym ,ze jakaś organizacja ma charakter sekty to jest niezwykle mocna pozycja tzw. guru w grupie. W Katolickim Kościele Narodowym naszym Mistrzem jest Bóg w Trójcy Jedyny . Biskupi i cale Duchowieństwo są sługami Chrystusa. Rozumiem strach , tych którzy kolportują tego typu wiadomości ale prawda się sama obroni i po owocach nas poznacie.Tutaj znajdziecie potwierdzenie rejestracji naszego Kościoła liczba porządkowa 159 , numer w rejestrze 179  Kliknij i sprawdź w Ministerstwie 

2. Gdybym mógł prosić o wyjaśnienie punktu, co do spowiedzi. Bardzo proszę o podanie konkretnych dokumentów Soborowych Kościoła Rzymskokatolickiego, co do tego “że spowiedź wyznawana bezpośrednio w sposób duchowy Bogu w trakcie liturgii, ma tę samą wartość jaką ma spowiedź indywidualna w konfesjonale.”

Jeśli takowych nie ma, to chyba autor posunął się do nadinterpretacji, a może nawet kłamstwa. Liczę na odpowiedź – najlepiej wyczerpującą.( Kleryk MWSD we Wroclawiu )

Odpowiedź : Dla jasności przypominam nasz pkt.8 „Kościół Narodowy wyznaje również prawdę , przyjęto również przez Kościół Rzymskokatolicki na Soborze Watykańskim II, że tzw. spowiedź wyznawana bezpośrednio w sposób duchowy Bogu w trakcie liturgii, ma tę samą wartość jaką ma spowiedź indywidualna w konfesjonale. Stąd też w każdą niedzielę podczas Mszy świętej robimy rachunek sumienia, pobudzamy swoje sumienia aby Bogu wyznać swoje grzechy a kapłan jest tylko „ręką Jezusa” i użycza głosu Bogu aby za jego pośrednictwem mogło się dokonać odpuszczenie naszych win i oczyszczenie nas z grzechów”. Pragnę nawiązać do tego co stanowi istotę działania Katolickiego Kościoła Narodowego czyli do tradycji zapoczątkowanej w USA przez biskupa Franciszka Hodura inicjatora PNCC w USA i Kanadzie oraz Diecezji Polskiej, która działała w naszej Ojczyźnie do 1951 r. Odnośnie nauki Vaticanum Secundum odsyłam do źródeł do konstytucji o Liturgii świętej i aktów wykonawczych Stolicy Świętej na podstawie których już w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku Kościoły partykularne we Francji, Austrii, Niemczech , Beneluksie oraz USA i Kanadzie wprowadziły praktykę sakramentu pokuty sprawowanego podczas każdej Mszy świętej . Sakrament Pokuty sprawowany w tej formie , podobnie jak i u nas( w Katolickim Kościele Narodowym) nie ma formy „automatycznego” rozgrzeszenia. Każdy wierny który chce skorzystać z Sakramentu Pojednania musi wyznać grzechy wobec Boga w tej chwili ciszy kiedy Kapłan wzywa „wyznajmy teraz grzechy przed Bogiem”. Wiele razy uczestniczyliśmy w Mszy świętej w świątyniach rzymskokatolickich na zachodzie Europy ( Austria, Niemcy, Francja) podczas których odbywał się realny sakrament Pokuty w tej formie. Zainteresowanego odsyłam do dokumentów Soboru Watykańskiego II. W Polsce ta forma sakramentu Pokuty nie doczekała się publikacji. Polski Episkopat nigdy nie wdrożył tej praktyki sakramentu Pokuty . Jedynym przypadkiem rozgrzeszenia w tej formie była Msza święta w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku podczas strajków. Nie udzielamy sakramentu Pokuty na zasadzie automatycznego rozgrzeszenia. Nic bardziej mylnego , jeżeli ktoś tak to rozumie. Nie ma ważnego odpuszczenia grzechów bez spełnienia warunków dobrej spowiedzi , jak rozumiem wszystkim nam znanych w Kościołach katolickich. 1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim .Jednym z nich jest ich wyznanie wobec Boga – spowiedź . Drogi Panie . Pragnę zwrócić Pana uwagę na taki praktyczny casus. Klęka Pan przy konfesjonale. Wyznaje grzechy wobec Boga nie wiedząc że siedzący spowiednik jest głuchą osobą w stopniu na tyle poważnym ,że nie rozumie tego co Pan wyznaje. Udziela rozgrzeszenia . odchodzi Pan od konfesjonału . Czy otrzymał Pan rozgrzeszenie czy też nie?? Tak otrzymał Pan odpuszczenie grzechów bo ten głuchy Kaplan jest przecież Bożym narzędziem a grzechy wyznawał Pan przed Bogiem . Kaplan jest narzędziem Bożego miłosierdzia . Nie traktujemy spowiedzi konfesjonałowej jako niepotrzebnej. Bardzo ją cenimy i zachęcamy każdego kto ma potrzebę spotkania się z Kaplanem w konfesjonale by z tego nie rezygnował. Jednak dajemy również do dyspozycji tę formę która jest również ważna , czyli sakramentu Pokuty podczas każdej Mszy świętej. Będzie on ważny jeżeli Pan będzie świadomy i wypełni wszystkie warunki dobrej spowiedzi. W sakramencie Pokuty nie ma automaty zmów czy to w tej tzw. powszechnej , choć to nie to samo co widzimy podczas liturgii w Kościele Rzym..katol. ,czy też konfesjonałowej.
Pytanie 3. Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak się wybiera biskupów w Waszym Kościele. ( Aneta- Kraków)
Odpowiedź : Bardzo dziękujemy za to pytanie. To bardzo ważna sprawa szczególnie w kontekście dość skromnej wiedzy jaką posiadają wierni kościołów Katolickich w tej sprawie. Otóż w Kościele rzymskokatolickim kandydat na biskupa otrzymuje nominację od Ojca Świętego . Natomiast w Katolickim Kościele NArodowym biskupa wybiera Kościół . Byłoby to pewnie trudne by każdy miał takie prawo wyborcze więc w Kościele – naszym jak i innych katolickich ( poza Rzym. Katol.)- dokonuje tego Synod Kościoła , czyli zgromadzenie reprezentantów wszystkie stany w Kościele – duchowieństwa i wiernych. Tak byli wybierani biskupi przez wieki w Kościele Powszechnym , również w czasach apostolskich , opisanych w Dziejach Apostolskich . W praktyce , zgodnie z Konstytucją wyboru biskupa, Synod wybiera trzech kandydatów przekazuje kandydatury Pierwszemu Biskupowi Kościola , który spośród nich wskazuje- wybiera nowego biskupa.  W tej tradycji wyboru biskupa przez Synod Kościoła kryje się odwieczna wiara ,ze Bóg przemawia poprzez wole ludzi. ( vox populi – vox Dei ) . W chwili potrzeby Synod Kościoła wybiera spośród Kapłanów – prezbiterów godnych tego urzędu biskupa. Po wyborze biskup elekt musi przyjąć święcenia biskupie czyli sakrę biskupią , której może udzielić jeden lub więcej biskupów posiadających ważną sukcesję apostolską . Ważną sukcesję apostolską posiadają biskupi katoliccy i prawosławni którzy posiadają tak zwaną linię łączącą ich z apostołami. Każdy biskup ważnie konsekrowany otrzymuje w dniu sakry biskupiej – konsekracji akt konsekracji wraz z linią sukcesyjną wykazującą , że jego konsekrator czy konsekratorzy posiadają pełną łączność poprzez swoich poprzedników z Apostołami. Linii sukcesyjnej nie pokazuje się do czasów Apostolskich ale do czasów rozłamu w Kościele zachodnim ( reformacji Lutra) czyli do XVI wieku.

Nasz Ksiądz Biskup również został wybrany na Synodzie – w Kanadzie w październiku 2013 roku oraz na Synodzie w Polsce w sierpniu 2014 r. Święcenia biskupie – sakrę przyjął w dniu 31 stycznia 2015 roku z rąk Jego Ekscelencji Księdza biskupa Stanisława Sawickiego – biskupa katolickiego. W tym dniu otrzymał akt konsekracyjny podpisany przez Biskupa Konsekratora oraz swoja linię sukcesyjną . Dla podkreślenia katolickości na Konsekratora Narodowa Rada Kościoła wybrała Księdza Biskupa Stanisława Sawickiego, którego prawość i pobożność oraz linia sukcesyjna nie dają się podważyć .

Pytanie 4 : Na mszach w Adwencie usłyszałam ,że Wasz Kościół nie jest zarejestrowany w Polsce a Wasz ksiądz biskup sam się ogłosił biskupem . Pomijając formę tego wystąpienia, która była karygodna , zupełnie niegodna kaplanów to sugeruję byście pokazali ludziom może jakieś dokumenty świadczące o nikczemności tych tak zwanych sprawiedliwych. Jeżeli można prosić o jakieś wyjaśnienia dla szerszego kręgu zainteresowanych to będę wdzięczna .(Katarzyna)

Odpowiedź : Dziękujemy za tę informację . Dotarły do nas szczegółowe informacje w tej sprawie. Sprawa ma swój tok prawny ale przecież nie o to chodzi w Ewangelizacji by Kościoły się „wycinały”. Wśród duchowieństwa zawsze znajdą się tzw. „czarne owce” które zamiast pokoju Chrystusowego będą ziać nienawiścią i jadem byle nie utracić żadnej owieczki. W ich przypadku tak naprawdę nie chodzi o życie duchowe tych „owieczek” ale o ich zasobność portfela „owieczek” . Ksiądz Biskup utrzymuje bardzo dobre relacje z hierarchami różnych Kościołów w tym również Rzymskokatolickiego i w Polsce i w Watykanie. Ksiądz Biskup wielokrotnie powtarzał i powtarza, że prowadzona misja Ewangelizacyjna nie polega na prozelityzmie tylko na wspólnej trosce by „zaprosić do Boga tych którzy w naszej Wspólnocie Katolickiego Kościoła Narodowego odnajdują miejsce i bliskość Pana Boga. Nie chodzi o wyciąganie wiernych z ławek jakichkolwiek Kościołów. Chodzi o głoszenie Ewangelii i prawdy, o świadectwo Ewangelii oparte na życiu, które w przypadku każdego z nas pełne jest trudnych doświadczeń , również grzechów i błędów za które pokutujemy”(Wypowiedź w trakcie pielgrzymki do grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła – Rzym – 22 października 2015 roku).
Oczywiście nikt z nas z naszej Wspólnoty Kościoła nigdy nie posunie się do „ich” metod bo staramy się Wam nieść Ewangelię i Chrystusa a nie niepokój i nienawiść . Nie posługujemy się półprawdami tylko prawdą płynącą z Ewangelii a w sprawach Wspólnoty Kościoła opartą na faktach . A fakty są takie jakie zostały opisane powyżej . By się nie powtarzać po raz kolejny odsyłamy do dokumentów źródłowych czyli do Ministerstwa ( kliknij i czytaj ) , które jednoznacznie potwierdza w rejestrze fakt zarejestrowania Kościoła, jak również do dokumentów potwierdzających wybór Księdza Biskupa na dwóch Synodach i w Kanadzie  ( kliknij i czytaj ) i w Polsce (kliknij i czytaj)  . Znamy również genezę powstania hejtu , który miał poróżnić stronę Kanadyjską i Polską .Dotyczy to tego rzekomego oświadczenia  ( kliknij i czytaj ) . Ta intryga się nie powiodła. Ksiądz Biskup przyjął sakrę biskupią w dniu 31 stycznia z rąk Biskupa Katolickiego w obecności niemal trzydziestu świadków uczestniczacych w tej pięknej uroczystości. Niech Bóg przebaczy grzech którego dopuścili się Ci którzy posługują się klamstwem.
Wiemy ,ze pojawienie się w naszej Ojczyźnie Kościoła sprawia problemy pewnym ośrodkom . Ośrodkiem naszego zainteresowania pozostawała i pozostanie Ewangelia a nie próby wciągania Kościoła w złowrogie wojny wyznaniowe.

Pytanie 5 : Przepraszam , że pytam ale nikt nie wyjaśnił nam na czym polega ekskomunika , poza tym ,że nasz ksiądz zawsze straszy nas byśmy uważali by nie popaść w karę ekskomuniki. Czy możecie mi wyjaśnić co to w ogóle jest ? ( Asia – Warszawa )

Odpowiedź : Dziękujemy za to pytanie. Domyślam się , to „straszenie” nie dokonuje się w żadnej z naszych Parafii bo w Katolickim Kościele Narodowym w prawie kanonicznym którego zapisów przestrzegamy nie mamy „instytucji ekskomuniki w pojęciu karnym” . Czym więc jest to czym panią i innych straszą , jak się domyślam księża z Pani parafii rzymsko katolickiej? Oczywiście najprościej jest spojrzeć do Wikipedii i sprawa będzie dość jasna – chodź może nie do końca.
Ekskomunika na przestrzeni wieków miała bardzo różne znaczenie. W pojęciu rzymskokatolickim zawsze pozostawała karą . W czasach średnich kiedy w Kościele rządził pogląd inkwizycyjny osoba ekskomunikowana mogła nawet zakończyć swój los na stosie . Ekskomuika to nic innego jak wydalenie ze wspólnoty (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty). Ważne jest z jakiego powodu dochodzi do ekskomuniki .
Oczywiście Kościół ma prawo wydalać ze swojej wspólnoty zgodnie z zapisami prawa kanonicznego o czym niżej. Jednak w dobrym tonie byłoby gdyby wierni wiedzieli czym jest sama ekskomunika i gdyby nie byli straszeni ekskomuniką jako perspektywą potępienia bo tak nie jest i nie musi być . Dzisiejsze pojęcie ekskomuniki o którym słyszy się czasami z ust Kaplanów rzymskokatolickich ma inne znaczenie niż pojmowano je do Soboru Watykańskiego II . Wtedy była to tak zwana anatema – wyklęcie wskazujące również na to ,że osoba nią dotknięta była również skazywana na potępienie.
Czy jednak mieliśmy kiedykolwiek do tego prawo by zastępować Boga w sądzeniu innych. Zdecydowanie nie , bo Bóg jest naszych jedynym i ostatecznym Sędzią . Takie rozróżnienie powoduje zamieszanie w rozumienia nieba i piekła . Nie ma nieba rzymskokatolickiego, ewangelickiego, narodowego etc. Jest jedno niebo. Jest jeden, ten sam Bóg . Dlatego za przejście z Kościoła Rzymskokatolickiego do innego Kościoła Katolickiego, Narodowego czy Chrześcijańskiego nie grozi nigdy piekło. Jeżeli tam znajdzie Pani Boga a nowa Wspólnota ten obraz Boga Pani lepiej przybliży , jeżeli w nowej wspólnocie czuje Pani bliskość Boga należy zmienić Wspólnotę Kościoła bo życie i szansę mamy jedną. Nie będzie poprawki.
Każda wspólnota Kościoła ma prawo do własnego porządku, mamy go również u nas, i ten porządek w Pani Kościele określa kodeks prawa kanonicznego. Nie powinien on jednak być tym najważniejszym argumentem w rozmowie z wiernymi ale powinien wspomagać dyscyplinę. Dobre wychowanie nie opiera się na przemocy lecz na wychowaniu w miłości , cieple i wzajemnym poszanowaniu. Wracając do wyjaśnienia – prawo kanoniczne w Pani Kościele określa przypadki za które wierny może być ekskomunikowany czyli wykluczony ze wspólnoty Kościoła Rzymsko-katolickiego. Oczywiście najważniejszymi są np. profanacja Najświętszego Sakramentu, rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw VI przykazaniu, zdrada tajemnicy spowiedzi , przemoc wobec Ojca świętego, przyjęcie sakry biskupiej w innym Kościele katolickim i chrześcijańskim lub przejście do innego wyznania chrześcijańskiego lub innej religii.
W tym ostatnim przypadku jest to rodzaj  potwierdzenia ,że np. Anna Kowalska jest już oficjalnie poza wspólnotą Rzymskokatolicką . Dobrym przykładem jest sytuacja kiedy osoba ochrzczona i żyjąca w wierze Kościoła Rzymsko- katolickiego przechodzi w sposób deklaratywny do innej wspólnoty Kościoła i innej religii. Takie przejście nie jest apostazją ,czyli porzuceniem wiary w Boga, ale wyborem innego wyznania lub wyborem innej religii.
Zawracam uwagę na tę subtelność bowiem czymś innym jest pozostanie w innej wspólnocie Kościoła – w katolicyzmie lub w chrześcijaństwie a czymś innym wyborem innej religii np. islamu etc. Jeżeli ktoś przechodzi na trwale na przykład do Cerkwi Prawosławnej, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Katolickiego Kościoła Narodowego , etc to jednocześnie tym aktem deklaruje ,ze nie chce już uczestniczyć w życiu Kościoła Rzymsko – katolickiego . W takiej sytuacji ekskomunika ma charakter oficjalnego potwierdzenia , że np. Anna Kowalska w związku z przejściem np. do Kościoła Ewangelicko Augsburskiego z dniem 01 stycznia 2014 roku przestała przynależeć do Kościoła Rzymsko-katolickiego i „ została wykluczona – czyli ekskomunikowana – bo takie jest znaczenie tej prawnej instytucji w tym przypadku , z Kościoła Rzymsko katolickiego.
Zatem starajmy się by nie grzeszyć przeciw Bogu i bliźnim ale nie pozostawajmy w ciągłym poszukiwaniu Boga. I jeszcze jedno. Niektórzy kapłani , nie wiemy czy celowo , czy też z powodu braku pamięci zapominają ,że wierni rzymsko – katoliccy mogą uczestniczyć w liturgii w ramach tak zwanej interkom unii. Należą do niej Kościoły Katolickie ale nie rzymsko – katolickie, starokatolickie, narodowe oraz niektóre Kościoły Ewangelickie. Zatem proszę się ani nie bać ani nie przejmować jeżeli znajdzie się Pani np. w świątyni czy kaplicy Katolickiego Kosciola Narodowego na Mszy świętej. Z tego powodu jak również z powodu przyjęcia Komunii świętej nie nabywa Pani ani żadnej kary ani tym bardziej grzechu.