Category archives: Aktualności

  • W dzisiejszym świecie pragnienie jedności wydaje się być coraz większym złudzeniem...W  kontekście tak postawionej tezy,  rodzi się pytanie o pamięć tych na których spoczywa , jakby z mocy samego powołania. naturalna dążność do zabiegania o jedność. Dążność mająca swe głębokie korzenie w nakazie... [read more]