ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2021 r. „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Drodzy bracia i siostry Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić
Read More →

Potrzeba synodu ekumenicznego

Na potrzebę spotkania chrześcijan różnych wyznań w ramach swoistego procesu synodalnego, który gromadziłby nie tylko katolików wskazał przemawiając dziś w auli synodalnej przeor ekumenicznej wspólnoty z Taizé, brat Alois. Był on jednym z gości zaproszonych do Watykanu na uroczystość o
Read More →

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy  „Ku stale rosnącemu «my»” Drodzy Bracia i Siostry! W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadn
Read More →

Przygotowania do Synodu na temat synodalności Kościoła

Niniejsze Vademecum jest opracowane jako podręcznik towarzyszący Dokumentowi Przygotowawczemu w służbie drogi synodalnej. Oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają i powinny być czytane razem. W szczególności Vademecum stanowi praktyczne wsparcie dla diecezjalnej osoby kontaktowej (lub
Read More →

Ojciec Święty Franciszek wskazuje na Maryję w pozdrowieniach do Polaków

Niech matczyna opieka Matki Bożej Częstochowskiej będzie dla was, dla waszych rodzin i dla wszystkich Polaków źródłem pokoju i wszelkiego dobra – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej -środowej-  audiencji generalnej.   Serdeczn
Read More →

Ojciec Święty: szczepiąc się okazujemy miłość bliźniemu

Papież Franciszek, w nagranym przesłaniu do narodów, powiedział, że zaszczepienie się przeciwko Covid-19 jest „aktem miłości”. Ojciec Święty wsparł także działalność amerykańskiej organizacji pozarządowej Ad Council, która zachęca do szczepień i krzewi zaufanie do nich. W kampanii pod
Read More →

Nie żyje ksiądz arcybiskup Henryk Hoser

Dziś w godzinach wieczornych w wieku 78 lat zmarł abp Henryk Hoser SAC Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie, syn Janusza i Haliny z Zabłońskich. W 1944 r., rodzina tymczasowo przeniosła się do Pruszkowa, gdzie ks. Henryk ukończył szkołę pod
Read More →

Czy to już definitywny koniec rytu trydenckiego ?

Papież Franciszek wyjaśnia  powody opublikowania Listu Apostolskiego Motu proprio „Traditionis Custodes” o używaniu rytu przedsoborowego.  „Możliwość zaoferowana przez Jana Pawła II, a z jeszcze większą wielkodusznością przez Benedykta XVI, mająca na celu przywrócenie jedności ciała k
Read More →

ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN 2022

Przyszłe Światowe Spotkanie Rodzin będzie mieć nową formułę. Papież ogłosił ją w krótkim wideoprzesłaniu. Będzie się ono odbywać zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. Spotkanie to zostało przewidziane na czerwiec przyszłego roku i odbędzie się pod hasłem: Miłość rodzinna: po
Read More →

La successione apostolica, nostre radici comuni. «Così come una scintilla di fuoco e una goccia d’acqua sono, secondo l’essenza, come un incendio o una massa d’acqua»

Sono un comunicatore e come tale curo da quasi 20 anni la comunicazione di Padre Jarosław (Jarek) Cielecki e di VSN-Vatican Service News da lui fondato e diretto, e successivamente anche dell’Associazione Ecumenica delle Case di Preghiera di San Charbel da lui fondate e guidate. Essen
Read More →

ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA Panie nasz Jezu Chryste, Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje pr
Read More →

Kościół jest otwartą salą dla wszystkich

„Nasze Eucharystie przemieniają świat w takim stopniu, w jakim pozwalamy się przemienić i stać się chlebem łamanym dla innych” – powiedział Papież w homilii podczas Mszy z okazji uroczystości Bożego Ciała. Franciszek podjął pytanie pojawiające się w Ewangelii, a dotyczące miejsca w ja
Read More →

Abyśmy byli jedno …

Przypominamy uroczystości sprzed dwóch  lat. Przeżyliśmy piękną uroczystość sakry dwóch biskupów niemieckich ale w relacjach wspólnot ukoronowaniem tego spotkania  było podpisanie wspólnego wyznania wiary przez Pierwszego Biskupa Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce J.E. ks. bpa
Read More →

101 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II

„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,… – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – a
Read More →