Darowizny dla Kościoła

 

Ty też możesz nam pomóc

Zwracamy się z prośba do wiernych i sympatyków naszej działalności ewangelizacyjnej o wspieranie nas również w formie materialnej. Nie zbieramy tacy, nie pobieramy stypendium za udzielane sakramenty . potrzebujemy jednak pomocy materialnej w realizacji misji w naszej Ojczyźnie. Za wszystkich będzie się modlić pamiętając o Was i wspomagając w waszym codziennym życiu.Jeżeli możesz i chcesz przekazać środki na Kościół i rozwój misji w Polsce i na świecie możesz wpłać ofiarę . Sposób płatności znajdziesz na stronie głównej w dolnej części ekranu