civitasbaner

  1. Chrześcijańskie Towarzystwo Społeczne „Civitas Polonia” jest organizacją Kościoła
    o charakterze ponad wyznaniowym – ekumenicznym.
  1. Chrześcijańskie Towarzystwo Społeczne „Civitas Polonia” działa na podstawie własnego statutu. Statut Chrześcijańskiego Towarzystwa Społecznego „Civitas Polonia” jest zatwierdzany przez Biskupa Kościoła i Narodową Radę Kościoła.
  2. Terenem działania Chrześcijańskiego Towarzystwa Społecznego „Civitas Polonia” jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy na naszą stronę :

TOWARZYSTWO SPOŁECZNE CIVITAS POLONIA

 

Podziel się ...