• Słowo Pana na nadchodzący tydzień

    • “I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.” (Flp 3,8)

    • Kapłańskie Dni Skupienia

    • „Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu , w miłości , w wierze i w czystości „ ( 1 Tm 4,12)

Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania. Sakrament w którym wierzący otrzymuje Dary Ducha Świętego. Bierzmowanie jest więc znakiem pełnego zaufania jakim Bóg obdarza człowieka zsyłając mu wszystko co najcenniejsze i niezbędne aby pielęgnował wiarę i rozwijał swoje talenty jako dziecko Boga. Sakrament Bierzmowania jest znakiem pełnej dojrzałości chrześcijańskiej i powinien być udzielany osobie pełnoletniej , która swym życiem udowadnia dojrzałość przyjęcia najcenniejszych dóbr Bożej łaski. . Bierzmowanie udoskonala łaskę otrzymaną przez człowieka w sakramencie chrztu świętego .Bierzmowanie jest sakramentem w którym wierny otrzymuje daru Ducha Świętego aby poprzez nie jeszcze głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłannictwa i wspomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy osoby nim obdarowywanej duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć również jeden raz w życiu. Bierzmowania udzielane jest człowiekowi , który osiągnął dojrzałość duchową i emocjonalną .Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup lub delegowany przez Niego. Istotą sakramentalnego znaku w bierzmowaniu jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki szafarza i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”

Wszystkich chętnych którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania zapraszamy . W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00  w kaplicy Najświętszego Sakramentu przy Kurii Biskupiej Biskup udziela sakramentu bierzmowania. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu poprzez poniższy formularz w celu umówienia szczegółów