duszpasterstwo

Kościół  cele  duszpasterskie realizuje w szczególności poprzez:

  • sprawowanie Najświętszej Eucharystii – mszy świętej oraz nabożeństw;
  • przepowiadanie Ewangelii;
  • udzielanie sakramentów świętych;
  • naukę religii;
  • prowadzenie  działalności charytatywno-opiekuńczej;
  • prowadzenie  działalności ekumenicznej;
  • prowadzenie  działalności edukacyjnej;
  • prowadzenie  działalności społecznej;