Instalacja kanoniczna nowego Proboszcza Parafii w Wieluniu i poświęcenie kaplicy parafialnej po remoncie.

06 sierpnia 2021 roku, na zakończenie Mszy świętej Krzyżma , Pierwszy Biskup Kościoła odczytał dekret nominacyjny, na mocy którego Proboszczem Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Wieluniu został ks. Bogdan Kraszewski – franciszkanin z Łodzi. Uroczystość “instalacji kanonicz
Read More →

O wiele trudniej być Bogu człowiekiem, niż dorosłemu człowiekowi uznać w sobie dziecięcą niedojrzałość – XXV Niedziela Zwykła – 19.09.2021

Jezus nie tylko wzywa do służby swoich uczniów i tych który za Nim podążają, ale sam staje się Sługą wszystkich. Nie przyszedł bowiem, aby Mu służono, lecz aby służyć. Bóg wezwał nas, abyśmy uczestniczyli w chwale Jego Syna. Chcąc uczestniczyć w chwale Jezusa Chrystusa mamy uczestnicz
Read More →

Posługa niedzielna w parafiach

MSZA ŚWIĘTA PIERWSZEGO BISKUPA KOŚCIOŁA  PARAFIA W WIELUNIU SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ I ŚWIĘTEGO CHARBELA WE FLORENCJI MSZA ŚWIĘTA W RYBNIKU 19.09.2021   PARAFIA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Read More →

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich  i sługą wszystkich”.  (Mk 9, 35) XXV Niedziela Zwykła      19.09.21 r.

„Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich  i sługą wszystkich”.  (Mk 9, 35) W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa do pokory. Stoi na stanowisku, że pokora jest bramą, przez którą człowiek może najłatwiej dojść do świętości. Jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi za ta
Read More →