Te Deum Pierwszego Biskupa za łaski w 2019 roku

 
 
 

Najmilsze Siostry i Bracia w Chrystusie.

Dzięki łasce Bożej, kończy się kolejny rok naszego życia, który jest równocześnie kolejnym już rokiem działalności misyjnej Katolickiego Kościoła Narodowego w naszej Ojczyźnie oraz innych krajach Europy.

W tych niezwykłych chwilach, pragniemy złożyć Bogu nasze Te Deum za niezliczone łaski, które spływały na nas, na nasze rodziny, rodziny rodzin jakimi są wspólnoty parafialne oraz na cały Kościół.  Dziękujemy Bogu również za naszą Ojczyznę, święty Kościół Powszechny, za dar pokoju w świecie tak bardzo rozdzieranym waśniami i nienawiścią.

Przynosimy nasze dziękczynienie w postawie pokory wobec Boga, prosząc by w swym nieskończonym darze miłosierdzia wybaczył nam nasze potknięcia i grzechy. Serce nasze przepełnia się wdzięczną radością za tak wiele darów nieba, które stały się naszym udziałem.

Dziękujemy za dar spotkania z Papieżem Franciszkiem, za błogosławieństwo, które spłynęło na nas poprzez posługę Papieża.

Za niedające opisać się w swym bogactwie ducha doznania, których byliśmy uczestnikami podczas codziennej wspólnotowej modlitwy transmitowanych Mszy Świętych.

Za nowe miejsca kultu – nowe parafie w naszej Ojczyźnie.

Za łaski i dary otrzymane podczas kolejnej pielgrzymki do „domu Matki w Medjugorie”.

Za kolejnych powołanych do kapłaństwa, którzy odczytali głos Chrystusowego „pójdź za Mną” i pragną je realizować na chwałę Pana i dla dobra Ludu Bożego.

Dziękujemy za każde serce kapłańskie, które zostało przez Maryję przyprowadzone do wrót Katolickiego Kościoła Narodowego.

Za dar świętych sakramentów świętych, którymi tak mocno obdarowywałeś nas w mijającym roku.

Sakrament chrztu świętego, poprzez który przyjęliśmy do Twojego Kościoła nowe dzieci oczyszczone z grzechu pierworodnego.

Sakrament bierzmowania – umocnienie Duchem Świętym otrzymało wiele sióstr i braci proszących o ten wielki i ważny sakrament.

Sakrament  pokuty, w którym tysiące razy w mijającym roku przepraszaliśmy Ciebie, nasz Panie, za nasze słabości złości i zdrady.

Dziękujemy za dar świętej Eucharystii, którą możemy przeżywać każdego dnia w naszych kaplicach, włączając się w wieczne uwielbienie, świętą adorację Boga ukrytego w tajemnicy Chleba i Wina.

Za tysiące Komunii świętych rozdanych w minionym roku w naszych kaplicach. Za setki tysięcy uczestniczących w codziennej Mszy świętej, z którą docieramy na żywo na wszystkie zamieszkałe przez naszych rodaków kontynenty.

Za umocnienie w sakramencie chorych niesiony dla proszących o niego podczas modlitwy za chorych.

Za pobłogosławione nowe małżeństwa, które w sakramentalnym “tak” związały swoje życie.

Za dar sakramentu kapłaństwa, w którym ożywiasz i odnawiasz kolejne pokolenie kapłanów mających iść wraz z Tobą do nowych rzesz ludzi szukających Ciebie.

Za najcenniejszy dar, jakim jesteście Wy Drodzy Bracia Kapłani i Wy Siostry i Bracia, dla których Pan posyła nas każdego dnia na swoją niwę.

Za dar krzyża, w niesieniu którego pozwoliłeś nam w tym roku uczestniczyć i indywidualnie i wspólnotowo.

Siostry i Bracia.

Podsumowanie roku to również ta najlepsza chwila by przeprosić Boga za nasze niepowodzenia, za lenistwo duchowe, za coraz bardziej szerzący się grzech znieważania Boga w bliźnich przy użyciu nowoczesnej technologii w Internecie.

Przepraszam Cię Najukochańszy nasz Boże za kapłanów, którzy zagubili swoje kapłaństwo dla chęci pomnażania dóbr materialnych, za tych, którzy zamiast Ciebie wielbić popadli w liczne nałogi. Za tych, którzy podążyli drogą zdrajcy Judasza, za świętokradztwa i bluźnierstwa, za zdrady w małżeństwach, które rujnują rodziny i Twój Święty Kościół. Prosimy wybacz nam.

Z wielką pokorą prosimy Cię Boże byś raczył nie szczędzić swych łask Kościołowi Świętemu, w tym naszej wspólnocie Katolickiego Kościoła Narodowego, w nowym 2020 roku.

Pragniemy nadal  iść za Tobą, nie bacząc na trudy i znoje, na ludzką nieżyczliwość, tak często  podsycaną przez złego ducha.

Daj swą łaskę naszym rodzinom, dzieciom i młodzieży. Przyjmij każdy dzień naszego życia w nowym roku, jako naszą osobistą ofiarę i świadectwo naszego oddania Tobie.

Maryjo, Matko nasza, bądź z nami w każdy czas.

Święci nasi Patronowie nie odstępujcie od nas nawet na chwilę, byśmy w nowym rozpoczynającym się roku, nigdy nie zeszli z drogi wiodącej nas do Boga.

Niech życzenie zdrowia i szczęścia nie pozostanie tylko tradycją, ale niech niosą przepełnione łaską Bożą dary, dzięki którym w nowym 2020 roku będziemy żyć w zdrowiu i szczęściu, na większą chwałę dla Ciebie, nasz Boże.

Biskup Adam Rosiek

Ad majorem Dei gloriam

 

 

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Leave a reply

Your email address will not be published.