List do Kapłanów na 2023 rok – Wielki Czwartek 2023

W centrum uwagi życia Kościoła

Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże

Wstałem rano jakiś niespokojny, nie mogłem spać tysiące niepokojących myśli zaprzątało mi większą część nocy. Od  dłuższego czasu media informują nas o narastających w Europie atakach islamskich fundamentalistów. Dzisiaj podczas audiencji generalnej Ojciec Święty Franciszek [czytaj więcej...]

 

 

 

„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę».  Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».  Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. ( 1 Kor 11, 23-27)

Umiłowany Bracie w Kapłaństwie Chrystusowym

Tegoroczne słowo wielkoczwartkowego listu do kapłanów, ma charakter niezwykle osobisty. Chciałbym byś odebrał te słowa nie jako list od swojego biskupa, ale słowo samego Pana, który poprzez posługę Twojego biskupa pragnie umocnić Ciebie w wierze.

W tym świętym i niezwykłym dniu, nasze dusze przepełnia wspomnienie chwili, kiedy w katedrze biskupiej przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie. Dzisiaj pragniemy z wielką pokorą dziękować Panu Jezusowi, że pozwolił nam niegodnym, powrócić i nadal uczestniczyć w Jego świętym kapłaństwie.

Kapłaństwo Chrystusa jest świętym posłannictwem, darmo nam danym w sposób zupełnie niezasłużony. Nikt z ludzi sam z siebie, nie dorasta duchowo do otrzymania tak wielkich łask i darów, które niesie w sobie tajemnica kapłaństwa Chrystusowego.

 Drogi Bracie

Przyszło nam żyć w bardzo trudnych czasach. Czasach wielkiej manifestacji zła, które rozlewając się, pragnie zagarnąć jak największe połacie ludzkich serc. Ogromne rzesze ludzkie niemal na naszych oczach odchodzą od Chrystusa, wyrzekając się wiary. Tak wielu kapłanów dzieli los Judasza, sprzedając Chrystusa za przysłowiową misę soczewicy i współczesne srebrniki. Tak wielu rzuca kapłaństwo, nie radząc sobie z codziennością ciężaru Chrystusowego krzyża. Coraz więcej młodych ludzi zagłusza w swym sercu powołanie do kapłaństwa obawiając się, że wybierając je skażą się na degradację społeczną.

Drogi Bracie

Mimo biczowania, ludzkiej niewdzięczności, braku zrozumienia ze strony współbraci, szczególnie tych posługujących w Kościele Matce, trwasz wiernie przy Panu. Swym życiem każdego dnia poświadczasz swoją wielką wdzięczność, za powołanie i to pierwotne i to drugie, do posługiwania na „peryferiach Kościoła i ludzkiego życia”.

Chrystus bardzo potrzebuje dzisiaj Twoich dłoni, Twojego serca i całego życia, aby mógł poprzez Twoją kapłańską posługę, okazywać swoje Boskie miłosierdzie wobec współczesnego człowieka, tak bardzo pogubionego i zatraconego w wirze nowoczesności.

Problemy i kryzysy, które dotykają dzisiaj całego Chrystusowego Kościoła sprawiają, że coraz częściej zastanawiamy się nad modelem swojego kapłańskiego posługiwania, szukając dróg by docierać do coraz szerszej rzeszy poszukujących prawdy w Bogu. Czy jednak próby, które widzimy są tym czego oczekuje od nas Chrystus? Coraz częściej z zażenowaniem i zdumieniem zauważamy obecność osób duchownych na salonach politycznych, debatach medialnych. Zamiast codziennej modlitwy, obecności przed Najświętszym Sakramentem i posługi duszpasterskiej przejawiającej się najpełniej w codziennej Eucharystii i przepowiadaniu Słowa Bożego, przejmują oni rolę komentatorów życia społecznego, występując w mediach, uczestnicząc w życiu publicznym, bardzo aktywnie udzielając się na licznych forach w mediach społecznościowych.

Umiłowany Bracie

Chrystus dzisiaj w Wielki Czwartek 2023 roku, pukając do Twojego kapłańskiego serca pragnie Ci przypomnieć, że twoim powołaniem jest nade wszystko bycie człowiekiem przepełnionym duchem Bożym, codziennie sprawującym Eucharystię i starającym się dawać miłość drugiemu człowiekowi, poprzez zaangażowanie w liczne zajęcia i programy wspomagające działalność duszpasterską.

Słowami świadectwa Apostoła Narodów przypomina nam o nieprzemijającej wielkiej wartości świętej Eucharystii, z której nie wolno nam za żadną cenę rezygnować w naszej codzienności duszpasterskiej.

Z pewnością jesteś świadomy tego, że wśród współczesnego duchowieństwa nie brakuje również postaw faryzejskich i przepełnionych krytycyzmem, wobec wszystkich innych, przy jednoczesnym braku krytycyzmu wobec swoich osobistych zachowań. Szukając najlepszych dróg docierania do współczesnego człowieka, nie możemy jednak nigdy zatracić tego, co stanowi fundamentalną zasadę naszego posłannictwa i realizacji drogi powołania kapłańskiego.  Zasadę tę dostrzegamy w dzisiejszym świadectwie świętego Pawła, wskazującego na nieocenioną wartość Eucharystii w życiu każdego człowieka. Ona stanowi centrum naszego posługiwania. Dlatego jeżeli pragniesz nadal podążać za Chrystusem, żyć Jego świętym Słowem i być aktywnym kapłanem, nie możesz za żadną cenę zaniedbywać codziennej Eucharystii, która nie jest tylko symbolem obecności Jezusa, ale jest uczestnictwem w prawdziwej i rzeczywistej ofierze naszego Pana. Nie zapomnij więc nigdy słów świętego Pawła poprzez które sam Pan przypomina Ci dzisiaj o twoim posłannictwie:” Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. Z wielką pokorą dbaj byś spożywał Najświętsze Ciało i Krew Pańską godnie, byś nigdy nie stał się winny Ciała i Krwi Pańskiej, jako Jej niegodny szafarz. Mając te słowa Pana na uwadze, dbaj o swoją świętość życia kapłańskiego, o trwanie w stanie łaski uświęcającej, o rzetelne i pokorne świadectwo człowieka Bożego.

Umiłowany Synu

Stajesz więc kolejny raz w Wielki Czwartek wraz z naszym Panem w Wieczerniku, by odnowić swoje święte śluby, wypowiedziane niegdyś – w dniu święceń. Dzisiaj pragniesz je odnowić, ponownie przyrzec Jezusowi swoją wierność i gotowość w niesieniu krzyża kapłańskiego cierpienia. Bądź wierny Chrystusowi, bądź wierny Jego świętemu Kościołowi, w którym zostałeś ustanowiony i konsekrowany na Jego kapłana.  Niech ta wierność będzie bezgraniczna nawet za cenę oddania życia dla Chrystusa, jeżeli tego Pan od Ciebie zażąda. Trwaj w miłości Chrystusowej w każdym dniu swojego kapłańskiego życia.

„Trwajcie w miłości mojej”. Z tym posłaniem od naszego Pana, wyjdź dzisiaj z Wieczernika, przepełniony Jego wielką mocą i łaską. Niech Cię Pan błogosławi i umacnia byś wytrwał w tym świętym postanowieniu. Pokój z Tobą Drogi Synu.

 

Biskup Adam Rosiek

Wielki Czwartek 2023 A.D.

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.