Na szlakach poszukiwań Bożej prawdy . Kilka myśli na temat apostazji, herezji, schizmy. Co to takiego ?

Przypominamy bardzo ważne wyjaśnienie, które powinno pomóc rozeznać nam , kiedy szukamy właściwych dróg dla naszego dalszego życia z Bogiem. Przed kilkoma dniami czytelniczka dziękowała za katechezę w której ksiądz Biskup Adam Rosiek wyjaśnił na czym polega i kogo dotyka apostazja, herezja czy schizma.

Przypomnimy to posługując się przykładem Katolickiego Kościoła Narodowego (KKN). Zanim przejdziemy do wyjaśnienia czym jest apostazja , herezja i schizma,  spróbujmy zdefiniować KKN by łatwiej nam było rozeznawać i zrozumieć omawiane zagadnienia.  Katolicki Kościół Narodowy jest Kościołem Katolickim  i  w systematyce teologicznej , naukowej  przypisanym do nurtu polskokatolicyzmu. Czy jest to słuszne przyporządkowanie ? Wydaje się, patrząc na całokształt KKN ,że jest on bardziej katolicki niż polskokatolicki. Postaram się poniżej w największym skrócie to wyjaśnić .

Mówiąc o całokształcie KKN mam na myśli  doktrynę Kościoła , przyjęte dogmaty oraz to wszystko co  można o Katolickim Kościele Narodowym powiedzieć. Z analizy doktrynalnej wynika, że jest najbardziej konserwatywny spośród wszystkich Kościołów,  które nie mają pełnej jedności z Kościołem Rzymskokatolickim. Dzieje się to za przyczyną uznawania przez KKN wszystkich dogmatów , tych samych które głosi Kościół rzymskokatolicki z jednym wyjątkiem , dogmatu o nieomylności Kościoła. Dogmatu który stanowi duży problem również dla samego Kościoła rzymskokatolickiego,  w którym zdano sobie sprawę z kontekstu jego powstania oraz prawdy niezaprzeczalnej ,ze nieomylnym jest tylko Bóg, my zaś będąc jego stworzeniami zawsze jesteśmy zdolni błądzić nawet w tak uroczystej chwili jaką jest wykładnia ex catedra. Ale o tym może innym razem.

Zatem KKN to Kościół katolicki choć nie posiadający pełnej jedności z Kościołem rzymskokatolickim a zatem skoro jej nie posiada to rodzi się pytanie czy jeżeli stajemy się wiernymi w KKN to czy popełniamy apostazję , czy stajemy się heretykami czy schizmatykami ?  Terminami tymi najchętniej posługuje się teologia i prawo w Kościele rzymskokatolickim , zatem przybliżmy czym one są i co oznaczają . 

 Myślę, że najbardziej precyzyjną odpowiedź w tym temacie uzyskamy czytając kanon 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kościoła  Rzymskokatolickiego) . Znajdujemy w nim taki zapis:

Kan. 751 – “Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej ; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo.”

Zatem apostata to ten , który całkowicie odrzucił wiarę chrześcijańską . Co to znaczy ? Czy jeżeli przejdę z KRK do Katolickiego Kościoła Narodowego (KKN)  czy nawet dalej,  czyli do Cerkwi czy Kościoła Ewangelicko Augsburskiego, czy innego chrześcijańskiego, to czy w takim wypadku jestem apostatą ?

Nie jest apostazją przejście do innej wspólnoty chrześcijańskiej czy katolickiej.

Apostata to ten kto publicznie deklaruje : nie wierze w Boga, nie uznaję Ewangelii , więcej –  prosi by wypisano go ze wspólnoty Kościoła, by w księdze metrykalnej odnotowano o tym fakcie. W takim przypadku mamy do czynienia z apostazją .

Nie można więc nazywać apostatą i straszyć apostazją człowieka , który  w duchu pobożności idzie do kaplicy czy świątyni katolickiej – choć nie rzymskiej , czy nawet do chrześcijańskiej(np. do prawosławnej czy ewangelickiej)  i modli się,  bo tam odnajduje ukojenie i spokój.

Wiara w Boga wymaga od nas również myślenia, nie wolno nam kapłanom manipulować świętością a Wam nie wolno nigdy porzucić myślenia. Nie wolno , przepraszam za porównanie,  jak stado baranów, bezmyślnie podążać za tym co powie ksiądz, choćby tym księdzem był mój ksiądz Proboszcz, któremu ufam Watro uświadomić sobie również tę prawdę , że gorliwy  Bożą gorliwością i pobożny Kaplan nigdy nie podniesie ręki przeciw drugiemu, nie zniechęci byś był pobożny, byś Boga szukał każdego dnia, nie zgorszy się jeżeli Boga odnajdziesz w ławce innego wyznania chrześcijańskiego czy katolickiego.

Opierajmy naszą  wiarę na Ewangelii, na Biblii, na Świętej Tradycji Kościoła. Słuchajmy naszych duszpasterzy ale bezgranicznie wierzmy tylko  Bogu. My ludzie (papież , biskupi i kapłani) zawsze możemy się mylić , możemy wygłaszać opinie , które nawet niechcący mogą kogoś krzywdzić .  Jeżeli słyszysz wykład, homilię  i rodzi się w duszy wątpliwość,  nie wahaj się wziąć Pismo Święte, nie wahaj się zadzwonić do innego Kaplana, do Biskupa i zapytaj, aż nabierzesz pewności. To jedyna droga dochodzenia do prawdy.

Słyszycie również czasami , że ktoś jest heretykiem. W tym przypadku myślimy zawsze o kimś kto fałszuje prawdę Bożą , kto podważa prawdy o Bogu, Trójcy Świętej o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa, o Maryi jako Matce Boga . Kto podważa Pismo święte i głosi swoją a nie Jezusową Ewangelię . To są herezje.

Schizmatyk to ten kto odłączył się od pełnej jedności i nie uznał zwierzchności biskupa Rzymu.

 W naszym wyjaśnieniu powróćmy do przykładu KKN – u . Czy zatem Katolicki Kościół Narodowy to schizma , herezja czy apostazja??

Żadne z tych określeń nie odnosi się i nie pasuje do KKN . Ponieważ nigdy nikt w KKN nie podważał  zwierzchności Piotra w gronie Apostołów a tym jest każdorazowy papież w gronie kolegium biskupów. Zakwestionowane zostało jedynie ludzkie twierdzenie, że każdorazowy następca Piotra ma władzę nieomylnego nauczania w sprawach wiary i moralności. Oczywiście musi spełnić określone warunki . Jest nieomylny, w myśl tej wykładni,   kiedy uroczyście zasiądzie na katedrze Piotrowej i kiedy wypowiada się wyłącznie w sprawach wiary i moralności. Wiemy jednak , że nieomylnym jest tylko Bóg i to Jego wyłączny  atrybut. Nikt z nas , nawet najbardziej mądry i święty nigdy nie dorówna Bogu w Jego świętości , mądrości i nieomylności . Pięknym świadectwem były w tej materii wypowiedzi świętego Jana Pawła II , który dla dobra i troski o jedność Kosciola chciał zrezygnować z tego przywileju. Gdyby przywilej nieomylności podniesiony do dogmatu był czymś nienaruszalnym to z pewnością święty papież Jan PAweł II nigdy nie pozwoliłby by go kwestionowano czy sam by go nie kwestionował.

KKN naucza ,że Piotr jest pierwszym spośród równych . Primus inter pares. Wierzymy w to i w tym znaczeniu nigdy nie podważyliśmy zwierzchności Piotra . Zatem nie ma mowy o schizmie , nie ma mowy o herezji bo głosimy cala prawdę o Jezusie Chrystusie , o Trójcy Świętej , Maryi Matce Boga, o aniołach i świętych, wyznajemy wiarę w życie wieczne i głosimy wyłącznie Ewangelię Chrystusową bez jej naciągania na własną stronę interpretacji.

Pamiętajmy byśmy się wzajemnie szanowali bez względu na to czy jesteśmy katolikami, chrześcijanami czy ludźmi którzy deklarują że wierzą inaczej czy w nic nie wierzą . W każdym człowieku mieszka pierwiastek Boga , każdy posiada nieśmiertelną duszę , nawet ten który nie zdaje sobie z tego sprawy.  Starajmy się czytać Słowo Boże, starajmy się lepiej rozumieć naukę Chrystusa płynącą z Ewangelii.  “Nie zabraniajcie mu. Nie ma takiego, kto by uczynił cud w moje imię i zaraz by o mnie potrafił źle mówić.  Kto nie jest przeciwny nam, jest po naszej stronie.

Reakcje , które spotykamy niemal codziennie  w przestrzeni życia religijnego, są wynikiem braku miłości, pokory i zrozumienia,  że wszyscy idziemy w tym samym kierunku. Jednak  na różnych pozycjach tej  Bożej drogi ustawił nas Pan. Jedni zachęcają tych z lewicy inni tych z prawej strony a jeszcze inni płyną głębokim czy najgłębszym nurtem drogi do Boga.

Więc jeżeli służacy jako przykład dzisiejszemu rozważaniu KKN jest tym Kościołem na peryferiach to nie oznacza ,ze nie jest z papieżem , ze nie głosi prawdziwie Ewangelii, że sprawowane tutaj i w  naszych kaplicach sakramenty są nieważne.

Twierdzą tak wyłącznie Ci , którzy nie wiedzą co mówią a mówią to bo dawno przestali  słuchać co mówi Jezus.

 Oczywiście nas , tych “gorszych” nic nie uprawnia do tego by zapominać o własnej grzeszności, o swoich słabościach . Każdego dnia musimy zabiegać o lepsze rozeznawanie woli Boga w naszym życiu.

 Starajmy się być czyści i robić tylko to do czego nas powołał Pan a czy ktoś będzie od czasu do czasu mówił o nas tak czy inaczej to jakie to ma znaczenie.

Jeżeli Pan jest z nami to któż może być przeciw nam.

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter