• Słowo Pana na nadchodzący tydzień

    • “I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.” (Flp 3,8)

    • Kapłańskie Dni Skupienia

    • „Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu , w miłości , w wierze i w czystości „ ( 1 Tm 4,12)

Jak wyglądał Jezus w swej ludzkiej postaci (08.09.2018)

 
 
 

O czym nie powinniśmy zapominać, gdy widzimy różne wizerunki Jezusa na całym świecie? Przez wiele wieków powstała ich niezliczona ilość. Który z nich jest w takim razie prawdziwy?

 

Są dwa wymiary Jezusa, o których nie powinniśmy nigdy zapominać. Po pierwsze, na płaszczyźnie historycznej, był On Żydem palestyńskim z pierwszego wieku. Żydowskie pochodzenie Jezusa jest dla wiary chrześcijańskiej niezwykle ważne. Jezus był człowiekiem swego ludu i swoich czasów.

 

Łączy nas z bogatą i cudowną tradycją, która rozpoczyna się wiarą naszego wspólnego ojca Abrahama. Antyżydowskie uprzedzenia i pogromy, które niestety zbyt często miały miejsce w historii chrześcijaństwa, są antyjezusowe. Jeśli wierzymy w Jezusa, przyjmujemy za własne również dziedzictwo bycia Żydem i czcimy to dziedzictwo jako wyraz woli Bożej dla nas.

 

Zobacz różne wizerunki Jezusa malowane za pomocą piasku i światła:

 

 

Jednakże, po drugie, Jezus, człowiek swoich czasów, jest również człowiekiem wszystkich czasów. Na płaszczyźnie teologicznej stał się drugim Adamem, nową istotą ludzką, która ucieleśnia i obejmuje całą ludzkość.

 

1 Kor 15, 45-49: Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego.

 

Oznacza to, że jest nie tylko białym mężczyzną z blond włosami i niebieskimi oczami (jak jest często przedstawiany w sztuce zachodnioeuropejskiej), ale również, jako zmartwychwstały, jest zarówno Grekiem, jak i Żydem, niewolnikiem, jak i człowiekiem wolnym, mężczyzną, jak i kobietą.

 

Ga 3,28: Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

 

Chrystus jest więc zarówno Afrykańczykiem, Azjatą, Latynosem, jak i Europejczykiem i Amerykaninem. Jest zarówno “Chrystusem Apaczów”, jak i “Chrystusem Kosmicznym”. Tak jak to ujął poeta Gerard Manley Hopkins, jest On:

 

“Chrystusem – bo w tysiącach miejsc Chrystus się jarzy
Biaskiem, co ciała cudze prześwietla i oczy,
By Pan mógł dostrzec światłość w rysach ludzkich twarzy”

 

Leave a reply

Your email address will not be published.