• Słowo Pana na nadchodzący tydzień

    • “I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.” (Flp 3,8)

Doktryna Kościoła

 

  Doktryna Katolickiego Kościoła Narodowego nie rożni się w swej zawartości dogmatycznej od doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego. Jedyny wyjątek stanowi dogmat o nieomylności papieża, który zgodnie z tradycja przyjętą w Kościołach starokatolickich jest kwestionowany. Najważniejsze założenia Doktryny Kościoła zostały zawarte w Katechizmie Kościoła. Proszę , kliknij na poniższy link by przejść do treści doktrynalnych Kościoła.
                                                        DOKTRYNA KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA NARODOWEGO  

KATECHIZM