Doktryna Kościoła

 

  Doktryna Katolickiego Kościoła Narodowego nie rożni się w swej zawartości dogmatycznej od doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego.  Najważniejsze założenia Doktryny Kościoła zostały zawarte w Katechizmie Kościoła. Proszę , kliknij na poniższy link by przejść do treści doktrynalnych Kościoła.
                                                        DOKTRYNA KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA NARODOWEGO  

KATECHIZM