Gdzie pokora tam majestat – 29 niedziela zwykła 17.10.2021

Wielu, jak dwaj synowie Zebedeusza, Jakub i jego brat Jan, podchodzi do Boga nie z prośbą, lecz z żądaniem. Rzecz się ma podobnie jak w kawiarni, gdzie gość przy stoliku prosi kelnera, ale jego prośba jest żądaniem. Kelner ma obowiązek spełnić tę prośbę, a gość ma prawo stawiać żądani
Read More →

Dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić – 28 niedziela zwykła 10.10.2021

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczonych. Mają oni naśladować Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości moralnej, które posiada Jezus. Taka postawa ukazuje bowiem prawdziwość naszego chrześcijaństwa na drodze do dojrzałości i zjednoczenia z Bogi
Read More →

Rekolekcje przed święceniami prezbiteratu

06 PAŽDZIERNIKA 2021    GODZ. 18.00 HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO NIESZPORT ROZPOCZYNAJĄCE REKOLEKCJE       GODZ. 19.00 – RÓŻANIEC ŚWIETY – PODZIĘKOWANIE ZA ŻYCIE SWOJEJ MAMIE I MODLITWA ZA MAMY KAPŁANOW     GODZ. 20.00 – MSZA ŚWIĘTA Z KONFERENCJĄ REKOLEKCYJNĄ     GODZ
Read More →

Małżeństwo to wspólnota życia – XXVII Niedziela zwykła – 02 października 2021

W Ewangelii, po wyjaśnieniu ludzkich wątpliwości dotyczących nierozerwalności małżeństwa, Jezus wyraźnie nam mówi, jak mamy myśleć, jak mamy żyć, jak podążać do Chwały Królestwa Bożego. Bowiem nie tylko potwierdza naukę, wznawiając temat nierozerwalności małżeństwa, ale również uczy n
Read More →

Nabożeństwo rózańcowe jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba

Nabożeństwo różańcowe na żywo codziennie o godzinie 20.00 na naszym kanale telewizyjnym  Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otaczamy wyjątkową czcią. Rozważ
Read More →

Komunikat przed święcenia prezbiteratu

„Przyjmij dary Ducha Świętego.” Drodzy Bracia Kapłani, Umiłowane Siostry i Bracia w Chrystusie W sobotę, 09 października 2021 roku, o godzinie 12.00, w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu, przy Kurii Biskupiej w Miliczu, w wielkim skupieniu ducha i z wielką pokorą, udzielę świę
Read More →

Wielkość ludzkiego powołania należy sprowadzić do miłości – XXVI Niedziela Zwykła 26.09.2021 r.

Uczucie zazdrości było znane apostołom. Jan przychodzi do Jezusa mówiąc, że spotkał człowieka, który Jego mocą wyrzucał złe duchy i zabronił mu, gdyż nie należał do grona uczniów. Czym kierował się umiłowany Apostoł Jezusa? Pewnie zazdrością! Jednak zdumiewa nas i zadziwia postawa Mis
Read More →

Rocznica przywitania figury i relikwii świętego Charbela na ziemi Polskiej

Przed rokiem relikwie i figura św. Charbela, które przewiózł ks. Jarosław z Italii do Polski zagościły  się w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu w Miliczu koło Wrocławia.  Przypominamy te chwile i ich opis. W Godzinę Miłosierdzia rozpoczęła się  transmisja uroczystości wprowad
Read More →

O wiele trudniej być Bogu człowiekiem, niż dorosłemu człowiekowi uznać w sobie dziecięcą niedojrzałość – XXV Niedziela Zwykła – 19.09.2021

Jezus nie tylko wzywa do służby swoich uczniów i tych który za Nim podążają, ale sam staje się Sługą wszystkich. Nie przyszedł bowiem, aby Mu służono, lecz aby służyć. Bóg wezwał nas, abyśmy uczestniczyli w chwale Jego Syna. Chcąc uczestniczyć w chwale Jezusa Chrystusa mamy uczestnicz
Read More →

Święto podwyższenia krzyża świętego 14 września

Jest to jedno z najpiękniejszych zdań, jakie można usłyszeć w Ewangeliach: „Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił”. Szczególne znaczenie ma dla nas to zdanie w sytuacji, gdy zmagamy się z własnymi grzechami. Zmagamy się, a nie godzimy na nie. D
Read More →

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. – 24 Niedziela Zwykła 12 września 2021

Nierzadko nasza sytuacja jest podobna do sytuacji uczniów. Jesteśmy z Panem, spotykamy się z Nim na modlitwie, staramy się żyć po chrześcijańsku. Jednak gdy pada zasadnicze i fundamentalne pytanie: „Za kogo uważasz Jezusa? Kim On dla Ciebie jest?”, często nie umiemy na nie odpowiedzie
Read More →

MODLITWA ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH – piąty dzień pielgrzymki do Domu Matki

Dzisiejszy piątkowy dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie . Już o wcześnych godzinach porannych po modlitwie i śniadaniu uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, podczas ktorej modliliśmy się szczególnie za wszystkich chorych i cierpiących . Dzień dzisiejszy był rownież chwilą odpoczynku , któ
Read More →

Dla Twojej bolesnej męki… kolejny dzień pielgrzymki w Medjugorie

Minął dzień, kolejny dzień pobytu w Domu Matki. bardzo owocny i niezwykły. Rozpoczęliśmy go modlitwą poranną a chwilę potem piękną liturgią w kaplicy. Ksiądz Biskup wybrał kaplice , mimo propozycji sprawowania Mszy świętej w świątyni, by móc być z wszystkimi, którzy dołączyli do ducho
Read More →

Bądź pozdrowiona pełna łaski kolejny dzień pielgrzymki do Domu Matki

Dzień 08 września 2021 roku, to już kolejny dzień pielgrzymki do Domu Matki, J.E. ks. bpa Adama Rośka wraz z grupką Pielgrzymów. Dzisiejszy dzień mijał w niezwykłej bliskości Maryi. Rozpoczął się od porannej modlitwy, Mszy Świętej w dniu narodzin Maryi. Po Mszy Świętej pątnicy wraz z
Read More →

Kochać to znaczy wybaczać – drugi dzień pielgrzymki do Domu Matki

Pod takim hasłem upłynął drugi dzień pielgrzymiego trudu grupki, która wraz z księdzem biskupem Adamem udała się do Domu Matki do Medjugorie. Kochać to znaczy wybaczać, wybaczać nade wszystko tym, którzy utopiliby nas w łyżce wody, często bez żadnego ważnego powodu. Dzisiaj ksiądz bis
Read More →