Homilia na niedzielę Trójcy Przenajświętszej J.E. Ks. Bp Andrzej Lipiński – Biskup Pomocniczy

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej wyznajemy wiarę, że jest jeden Bóg, ale są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tę prawdę wiary głosimy w każdą niedzielę, gdy po kazaniu składamy wyznanie wiary. Wyznajemy, że Syn jest współistotny Ojcu, a Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi u wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę .

Dziś, w tę wielką Uroczystość tej tajemnicy naszej wiary, klękamy. Trójcę Przenajświętszą uwielbiamy. Opatrzności Bożej zawierzamy całą naszą przyszłość. Pragniemy dar życia ofiarowany  nam przez Boga Ojca wykorzystać na realizację  słów Syna  Bożego, aby mocą Ducha Świętego stawać się coraz doskonalszym  narzędziem w ręku Opatrzności. Nigdy do końca nie zrozumiemy komunii Osób Boskich.  Lecz wierzymy w prawdziwość  słów Pana Jezusa, który poucza nas o życiu Trójcy Przenajświętszej. Bóg Ojciec stworzył świat i nieustannie podtrzymuje go  w istnieniu. Jednorodzony Syn Boży, posłany na świat przez  Ojca, odkupił ludzkość poprzez swoją śmierć krzyżową i chwalebne zmartwychwstanie. Duch Święty, posłany  od Ojca przez  Syna, uświęca świat, poucza, umacnia w wierze i  nieustannie ożywia wiarę, działając w Kościele Chrystusowym.

Najbardziej znanym objawieniem się Trójcy świętej jest to, które opisał św. Łukasz w scenie chrztu Jezusa: „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił  na Niego w postaci  cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:  Tyś jest Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.  (Łk 3, 21-22).

Chociaż prawda o Trójcy Świętej jest dla nas ludzi niezwykle trudna do zrozumienia, tym niemniej zawsze możemy  szukać pewnych skojarzeń i porównań, które pomogą  nam tę prawdę, choć w części pojąć.

W imię Trójcy Świętej zostaliśmy ochrzczeni.  Pierwszą modlitwą, jaką nauczyli  nas rodzice, była modlitwa ku czci Trójcy.  Wymawiamy ją, czyniąc znak krzyża: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.  Trójca Święta towarzyszy nam nieustannie we wszystkich okolicznościach naszego życia. Również nasze wieczne szczęście w niebie, polegać będzie na uczestnictwie w życiu Trójcy Świętej.

Nie wiemy  wszystkiego o Trójcy Świętej, bo na ziemi nie możemy doświadczyć pełnego poznania tej tajemnicy. Tym niemniej  wiemy tyle, ile jest nam potrzebne do zbawienia.  Wiemy, że  powinniśmy starać się, aby dusze nasze były mieszkaniem  Trójcy  Świętej.  Wiemy, że zawsze powinniśmy żyć w stanie łaski  uświęcającej i uwielbiać Boga ustami życiem, sercem i modlitwą.

Tajemnica Trójcy Świętej to nie tylko tajemnica wiary. To także wielka, szerokim gestem bożym pisana historia bożej miłości. Przede wszystkim dowiadujemy się z niej, że „Bóg jest miłością”  (1 J 4, 16), i to nie tylko miłością w sobie, ale także i poza sobą. Miłość Boga w sobie, to pełnia miłości Trójcy Świętej, czyli bogate wewnętrzne życie trzech osób boskich.  Wszystko tam w Trójcy Świętej  rodzi się z miłości i jest tej miłości objawieniem.

O głębi tej miłości Trójcy Świętej  dowiadujemy się nieco z rozmowy Chrystusa z Nikodemem. Tam padły te wiekopomne słowa, które nadały życiu ludzkiemu i światu nowego rumieńca życia i nowych nadprzyrodzonych wymiarów. Jezus powiedział do Nikodema:  „Tak

Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Wyjaśniając głębiej sens tych słów Chrystusa dodaje, że:  „Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale aby świat został przez Niego zbawiony”  (J 3, 17).

Wszystko zatem co czyni Chrystus zmierza do zbawienia świata, do uszczęśliwienia człowieka. Życie ziemskie Jezusa mierzone i liczone czynami Jego miłości, podobnie jak życie całej Trójcy Świętej. W tajemnicę Trójcy Świętej trzeba  nam uwierzyć i tę tajemnicę ukochać . Jednym wielkim aktem uwielbienia Trójcy jest naśladowanie czynne jej miłości w naszym codziennym życiu.

Uwielbiając Trójce Świętą dziękujemy Jej za opatrznościowe rządy nad światem, za ciągłe objawianie Boga w historii człowieka, za obdarzanie nas swoimi łaskami, które przyjęte ochotnym sercem nie tylko napełniają nas nadzieją lepszego życia, ale włączają nas w to pełne życie boże. Jakże smutne byłoby  nasze życie, gdyby je nie napełniała miłość Trójcy Świętej do człowieka. Dzięki tej miłości my wierzymy, że są na świecie jakieś wartości, które nie giną nigdy.

Pomyślmy, że Trójca Święta jest obecna w nas od chwili Chrztu świętego , ale szczególnie ukazuje się nam jej obecność i działanie podczas Mszy świętej.  I kiedy dziś oddajemy Jej cześć, nie stawiajmy Boga na cokole, aby tylko pochylić głowę

–   4  –

i u Jego stóp złożyć wiązankę  modlitw.  Ale pozwólmy Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu  p o r w a ć    s i ę,  aby żyć twórczo, z rozmachem, we wzajemnym obdarowywaniu się miłością.  Niech nasze życie w rodzinach i wspólnotach staje się odbiciem życia Trójcy Przenajświętszej, którego naczelną zasadą jest miłość.

Wlej ducha Twego, do serca mego, o Błogosławiona Trójco !

Wspomóż w potrzebie, proszących Ciebie, o Błogosławiona Trójco !

Odpuść nam złości, dla Twej miłości, o Błogosławiona Trójco

Oddal głód, wojny, daj czas spokojny, o Błogosławiona Trójco !

Strzeż nas żyjących, broń konających, o Błogosławiona Trójco  !

Daj nam być w niebie, prosimy Ciebie, o Błogosławiona Trójco !

 

Bp Andrzej Lipiński  KKN

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.