Wielka Nowenna przed koronacją cudownego obrazu Matki Bożej Dobrego Początku

 

 

„Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce,
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.”(Ap 12,1)

 

Umiłowani Bracia Kapłani, Najdroższe Siostry i Bracia w Chrystusie

Przeżywamy święty czas Adwentu okres, w którym w sposób szczególny czcimy Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszą Matkę. To Ona, Niepokalanie Poczęta, przyjmując Słowo Boga, które stało się Ciałem wypełniła jego wolę, stając się Współodkupicielką i Matką Dobrego Początku dla całego rodzaju ludzkiego.

W liście pasterskim skierowanym do Was na rozpoczęcie Adwentu i nowego roku liturgicznego, zapowiedziałem rozpoczęcie Wielkiej Nowenny przed uroczystościami powitania i ukoronowania cudownego wizerunku Matki Bożej Wniebowziętej – Matki Dobrego Początku. Uroczystości te pragniemy przeżywać w dniach 14 i 15 sierpnia 2022 roku, kiedy to będziemy witali Maryję w Jej Sanktuarium we Florencji koło Iłży. Jesteśmy świadkami cudownego powstania tego świętego miejsca, które to Ona wybrała i poleca nam byśmy zbierając się przy Niej, otrzymywali wzmocnienie niebios w tak bardzo skomplikowanym i czasami jakże trudnym życiu.

Jest naszym wielkim pragnieniem, aby te uroczystości, do których chcemy się dobrze duchowo przygotować, poprzez przeżycie czasu Wielkiej Nowenny, stały się piękną manifestacją wiary i naszym osobistym dziękczynieniem za ten wielki dar od Matki Bożej, jakim stanie się Jej obecność w naszym życiu i w Jej Sanktuarium we Florencji.

Siostry i Bracia

Rozpoczynając Wielką Nowennę, duchowe przygotowanie na godne przeżywanie spotkania z Maryją, której cudowny obraz pragniemy ukoronować, świadomi czasów i miejsca, w których żyjemy, będziemy w modlitwach nowennowych prosić w naszych osobistych intencjach, obejmując jednocześnie modlitewną pamięcią wszystkich, którzy przez sakrament chrztu świętego przynależą do Kościoła Chrystusowego.

Rozpoczynamy ją w dniu, w którym z całym świętym Kościołem uroczyście wspominamy te chwile, kiedy Maryja, Młoda dziewczyna z Nazaretu otrzymała od Boga misje ratowania rodzaju ludzkiego, poprzez przyjęcie i narodzenie samego Syna Bożego. To dzięki Jej zgodzie wyrażonej w słowach „niech mi się stanie według słowa Twojego”, ludzkość odzyskała światło nadziei i szansę na powrót do utraconego raju. Nie jest przypadkiem, że Maryja wybiera nam na początek Wielkiej Nowenny ten właśnie dzień, uroczystość Niepokalanego Poczęcia. W tym znaku wskazuje byśmy ucząc się od Niej umieli również współpracować z Bogiem i Jego wolą we wszelkich sprawach, które dotyczą naszych losów i losów tych, których tak bardzo kochamy.

Pozostawmy Bożemu miłosierdziu naszą przeszłość, a przeżywając czas Wielkiej Nowenny chciejmy zadbać o naszą przyszłość i tę doczesną, ale nade wszystko te wieczną. Niech czas Wielkiej Nowenny – trwającej dziewięć miesięcy, stanie się okazją by poprosić Maryje by to Ona pomogła nam spojrzeć na samych siebie, nasze rodziny i naszą Polską młodzież, z którą wiążemy tak wielkie nadzieje. Niech nam pomoże spojrzeć oczyma wiary i z wielką nadzieją, że mimo wielu naszych błędów,  nie staniemy się pokoleniem, które nie przekazało sztafety wiary w ręce naszych dzieci i wnuków.

Dlatego niech duchowa droga, wyznaczona przez kolejne miesięczne etapy Wielkiej Nowenny stanie się okazją, aby każdy i każda z nas odkrył piękno swojego życia, ale i piękno wypływające z przynależności do Miłosiernego Pana i Jego Ciała, którym jest Jego Kościół. Odkrywając te tajemnice w czasie Wielkiej Nowenny umiejmy się podzielić tą radością z innymi. Stawajmy się świadkami naszej wiary. Wraz z Maryją uczmy się również pokory, ale i miłosierdzia, o które prosi Jej Syn a sposobności do tego nikomu z nas nie brak zarówno w codziennym, życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym.

Czas Wielkiej Nowenny będzie również czasem nawiedzin Maryi w naszych rodzinach, parafiach, Domach Modlitwy i tam, dokąd Ją będziemy zapraszać. Ona przychodząc, przyniesie nam swojego Syna.

Przez kolejne miesiące Wielkiej Nowenny, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, będziemy w naszych parafiach i wspólnotach wsłuchiwać się w nauki, które przybliżą nam zrozumienie niezwykłego miejsca Maryi w dziejach rodzaju ludzkiego, ale również pozwolą zrozumieć Jej Macierzyństwo, które realizuje wobec każdej i każdego z nas. Będziemy również rozważać Słowo Boże, które pozwoli nam dostrzec i wypełniać nasze powołanie w Kościele oraz w społeczeństwie.

Naszej modlitwie i refleksji niechaj przez kolejnych dziewięć miesięcy towarzyszy nowennowa świeca. Niech ona stanie się widzialnym znakiem naszego duchowego przygotowania przeżywanego w naszych rodzinach, wspólnotach i parafiach.

Zwieńczeniem dziewięciomiesięcznej modlitwy będzie uroczyste odnowienie przyrzeczeń zawartych w akcie oddania Kościoła, naszych parafii, rodzin i nas samych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Przeżyjemy to w dniu 14 sierpnia 2022 roku, który stanie się ostatnim dniem Wielkiej Nowenny, ale również dniem, w którym zechcemy powitać Maryję w Jej cudownym wizerunku w Jej Sanktuarium we Florencji.  Będzie to również dzień wigilii poprzedzającej uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Bożej.

Niech cala Wielka Nowenna stanie się sposobnością do wielkiej modlitwy dziękczynienia we wszystkich wspólnotach parafialnych, wspólnotach oraz Domach Modlitwy świętego Charbela.  Przeżyjemy te miesiące w pełnej łączności z nami Waszymi Pasterzami, byśmy z radością mogli przeżyć Jej koronację wraz z zaproszonymi na uroczystości biskupami i duchowieństwem i wiernymi z Polski i Europy.

Ufam, że głęboka wdzięczność Bogu za dary ducha, które stają się naszym udziałem, obudzi w tej Wielkiej Nowennie w nas pragnienie odnowy życia chrześcijańskiego. Nie ma bowiem nic piękniejszego niż poczucie, że jesteśmy prawdziwie cząstką Ludu Bożego, w którym działa Chrystus, cichy i pokorny sercem.

Niech czas Wielkiej Nowenny pobudzi nas do podejmowania postanowień, odmiany życia, nawrócenia, przeżycia życiowego rachunku sumienia. To wszystko dzięki Niej – Niepokalanej, Matce Wniebowziętej, Matce Dobrego Początku.

Niech w koronach, które umieścimy na Jej cudownym wizerunku znajdzie się częsta nas, naszej duchowej i materialnej ofiary. W tym akcie duchowej odmiany, w Wielkiej Nowennie, zechciejmy złożyć Bogu nasze duchowe cegiełki, które niech staną się przyczynkiem do budowania Jego Mistycznego Ciała – Kościoła, jako jednego ,świętego, apostolskiego i powszechnego – otwartego na każdego człowieka. Matka Dobrego Początku niech nam to wyprosi.

Drodzy Siostry i Bracia!

Zachęcam was gorąco do włączenia się w to duchowe przygotowanie do uroczystego przeżywania dziewięciu miesięcy Wielkiej Nowenny. W chwili uroczystego rozpoczęcia Wielkiej Nowenny w godzinie łaski 08 grudnia 2021 roku, będę powierzał Was wszystkich przez ręce Maryi, Bogu w Trójcy Jedynemu, który jest źródłem naszej wszelkiej pociechy. Zawierzę Was i wszystkie Wasze intencje wstawiennictwu Matki Bożej Wniebowziętej – Matce Dobrego Początku.

 

Pierwszy Biskup Kościoła

Biskup Adam Rosiek

 

Pierwsza Niedziela Adwentu 2021 A.D.

 

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.