ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2021 r. „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Drodzy bracia i siostry Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić
Read More →

Dzisiaj mija pięć lat od nawiedzenia Relikwii świętego Ojca Pio w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu .

16 października 2016 roku do malej kaplicy biskupiej w Kurii Biskupiej w Miliczu przybył niezwykły Gość . Ojciec Pio, święty ojciec Pio w swych Relikwiach. Było to niezwykle wydarzenie, które wstrząsnęło naszą duchowością. Pytano wtedy : księże biskupie , tutaj obok jest piękna duża ś
Read More →

Gdzie pokora tam majestat – 29 niedziela zwykła 17.10.2021

Wielu, jak dwaj synowie Zebedeusza, Jakub i jego brat Jan, podchodzi do Boga nie z prośbą, lecz z żądaniem. Rzecz się ma podobnie jak w kawiarni, gdzie gość przy stoliku prosi kelnera, ale jego prośba jest żądaniem. Kelner ma obowiązek spełnić tę prośbę, a gość ma prawo stawiać żądani
Read More →

Przed Bogiem tylko się liczy pokora, miłość i serce – homilia na 29 niedzielę zwykłą

Drodzy bracia i siostry       Pozwólcie, że na początku homilii przytoczę wiersz oparty na słowach listu św. Jakuba Apostoła: Czym jest Twe życie człowieku, który nie wiesz co jutro Cię czeka. Który się chełpisz bogactwem i nie baczysz, że czas wciąż ucieka. Bogactwo Twoje zbutwieje ż
Read More →

Pamiętamy, dziękujemy i za Twoim pośrednictwem prosimy. Módl się za nami (16.10.2021)

16 października mijają  już 43 lat od wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły, który wybrał imię Jan Paweł II. Po ponad czterdziestu latach od tego historycznego wydarzenia , które odmieniło losy świata ale również zmieniło Kościół Chrystusowy, pytamy i samych siebie : co
Read More →

Pierwszy etap – Śląski peregrynacji Matki Bożej Dobrego Początku

Rozpoczyna się Peregrynacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Dobrego Początku po naszej Ojczyźnie. Oto program pierwszego etapu pobytu Matki Bożej na Śląsku .
Read More →

Polski etap peregrynacji cudownego obrazu Matki Bożej Dobrego Początku

Rozpoczyna się Peregrynacja Cudownego obrazu Matki Bożej Wniebowziętej Matki Bozej Dobrego Początku  w  parafiach i rodzinach w naszej Ojczyźnie. Na początek peregrynacji Matka Najświętsza wybiera sobie Śląsk.  Dlatego już 23 października cudowny obraz Matki Bożej zostanie przewiezion
Read More →

Potrzeba synodu ekumenicznego

Na potrzebę spotkania chrześcijan różnych wyznań w ramach swoistego procesu synodalnego, który gromadziłby nie tylko katolików wskazał przemawiając dziś w auli synodalnej przeor ekumenicznej wspólnoty z Taizé, brat Alois. Był on jednym z gości zaproszonych do Watykanu na uroczystość o
Read More →

Nie wyście Mnie wybrali …

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (J 15,16). Tak mówi Jezus dzisiaj do każdego z nas. Świadomość wyboru przez samego
Read More →

Wywiad z Pierwszym Biskupem Katolickiego Kościoła Narodowego

Zapraszamy do wysłuchania zarejestrowanej wczoraj wieczorem w Miliczu bardzo ciekawej rozmowy z Pierwszym Biskupem Katolickiego Kościoła Narodowego biskupem Adamem Rośkiem. Poruszamy w niej problemy niezmiernie ważne, mówiąc o sprawach, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Ks. Bisku
Read More →

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA z perspektywy misyjnej 10.10.2021

KAPLICA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU SANKTUARIUM MATKI BOZEJ WE FLORENCJI PARAFIA W WIELUNIU PARAFIA RYBNIK   PARAFIA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  
Read More →

Dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić – 28 niedziela zwykła 10.10.2021

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczonych. Mają oni naśladować Mistrza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości moralnej, które posiada Jezus. Taka postawa ukazuje bowiem prawdziwość naszego chrześcijaństwa na drodze do dojrzałości i zjednoczenia z Bogi
Read More →
12