Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Różańca świętego i ich znajomość przydaje się szczególnie podczas nabożeństwa październikowego ale nie tylko. Coraz częściej łapiemy sie na tym , że nie pamiętamy  jak brzmią  poszczególne części i tajemnice różańca.  Przypominamy więc ,że Różaniec święty składa się z cztere
Read More →

Silentium sacrum ( święte milczenie) jego rola w kształtowaniu czystej pobożności

Milczenie związane z czynnościami religijnymi było znane w kulcie żydowskim Starego Testamentu. Praktykowały je również religie pogańskie. Grecy znali trzy rodzaje milczenia: religijne – odnoszące się do oficjalnej państwowej liturgii, mistyczne – złączone z misteriami i umożliwiające
Read More →

Komunikat przed święcenia prezbiteratu

„Przyjmij dary Ducha Świętego.” Drodzy Bracia Kapłani, Umiłowane Siostry i Bracia w Chrystusie W sobotę, 09 października 2021 roku, o godzinie 12.00, w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu, przy Kurii Biskupiej w Miliczu, w wielkim skupieniu ducha i z wielką pokorą, udzielę świę
Read More →

Formacja seminaryjna przed diakonatem stałym

Rozpoczynamy kolejny rok formacji seminaryjnej przed diakonatem stałym . Formacja jest prowadzona pod bezpośrednią opieką Pierwszego Biskupa Kościoła . Zajęcia prowadzone są w systemie online ale równiez odbywają się spotkania formacyjne w kaplicy biskupiej. Nowy rok formacyjny rozpoc
Read More →

Panie spraw, prosimy . Amen

„O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.” (Z Ewangelii wg świętego Jana 16,24)   Zwątpienie, zniechęcenie i brak wiary w skuteczność modlitwy. To myśli, które często blokują
Read More →

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy  „Ku stale rosnącemu «my»” Drodzy Bracia i Siostry! W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadn
Read More →

MSZA ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ W NASZYCH MISJACH

KAPLICA BISKUPIA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU SANKTUARIUM WE FLORENCJI KAPLICA W ITALII   PARAFIA W WIELUNIU  PARAFIA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM    
Read More →

Wielkość ludzkiego powołania należy sprowadzić do miłości – XXVI Niedziela Zwykła 26.09.2021 r.

Uczucie zazdrości było znane apostołom. Jan przychodzi do Jezusa mówiąc, że spotkał człowieka, który Jego mocą wyrzucał złe duchy i zabronił mu, gdyż nie należał do grona uczniów. Czym kierował się umiłowany Apostoł Jezusa? Pewnie zazdrością! Jednak zdumiewa nas i zadziwia postawa Mis
Read More →

Warto zawierzyć Maryi – świadectwo zawierzenia – wspomnienia z Medjugorie

Na drodze naszego pielgrzymowania i duchowej odnowy w Medjugorie, Matka Najświętsza postawiła nam niezwykłego człowieka. Spotkaliśmy się u drzwi zakrystii w sanktuarium w Medjugorie. Na pierwszy rzut oka – zwykły pielgrzym, zwykły człowiek. O jego niezwykłości świadczą jednak je
Read More →

KTO NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI!!!

Zazdrość łaski Bożej – grzech ciężki – biblijnie umotywowany Dzisiaj Boże Słowo podsuwa nam refleksje nas zazdrością. Ale nie zazdrością pieniędzy, stanowiska, dobrobytu, samochodu, smartfona, ale zazdrości łaski Bożej. Edad i Medad wpadają w uniesienie prorockie – „Mojżeszu Panie mój
Read More →

Nowe miejsce kultu w Italii

Pierwszy Biskup Katolickiego Kościoła Narodowego J.E. Ks. Biskup Adam Rosiek na prośbę licznej grupy wiernych z Italii erygował pierwsze miejsce kultu w Italii. Kaplica pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego zostanie uroczyście poświęcona jeszcze w grudniu tego roku. Pierwszą Ms
Read More →

Przygotowania do Synodu na temat synodalności Kościoła

Niniejsze Vademecum jest opracowane jako podręcznik towarzyszący Dokumentowi Przygotowawczemu w służbie drogi synodalnej. Oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają i powinny być czytane razem. W szczególności Vademecum stanowi praktyczne wsparcie dla diecezjalnej osoby kontaktowej (lub
Read More →

PIETRALCINA – miejsce narodzin świętego Ojca Pio

W dniu w którym wspominamy postać świętego Ojca Pio , pragniemy przypomnieć tegoroczną krótką wizytę J.E. księdza Biskupa Adama Roska w Pietralcinie.  Ksiądz Biskup Adam wraz z Padre Jarkiem i towarzyszącymi im pielgrzymami udali się do Pietralciny – pięknej wioski w Italii, w k
Read More →

Prawdziwa historia stygmatów św. Ojca Pio

To, co zostało ujawnione już po śmierci świętego, wywołuje dreszcze. Przeczytajcie o reakcji przełożonych Ojca Pio na fakt pojawienia się stygmatów na jego ciele. Moja dusza rozpływa się w cierpieniu i miłości, goryczy i słodyczy jednocześnie. Jak mogę udźwignąć tak bezkresne d
Read More →