Silentium sacrum ( święte milczenie) jego rola w kształtowaniu czystej pobożności

Milczenie związane z czynnościami religijnymi było znane w kulcie żydowskim Starego Testamentu. Praktykowały je również religie pogańskie. Grecy znali trzy rodzaje milczenia: religijne – odnoszące się do oficjalnej państwowej liturgii, mistyczne – złączone z misteriami i umożliwiające
Read More →

Komunikat przed święcenia prezbiteratu

„Przyjmij dary Ducha Świętego.” Drodzy Bracia Kapłani, Umiłowane Siostry i Bracia w Chrystusie W sobotę, 09 października 2021 roku, o godzinie 12.00, w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu, przy Kurii Biskupiej w Miliczu, w wielkim skupieniu ducha i z wielką pokorą, udzielę świę
Read More →

Formacja seminaryjna przed diakonatem stałym

Rozpoczynamy kolejny rok formacji seminaryjnej przed diakonatem stałym . Formacja jest prowadzona pod bezpośrednią opieką Pierwszego Biskupa Kościoła . Zajęcia prowadzone są w systemie online ale równiez odbywają się spotkania formacyjne w kaplicy biskupiej. Nowy rok formacyjny rozpoc
Read More →

Panie spraw, prosimy . Amen

„O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.” (Z Ewangelii wg świętego Jana 16,24)   Zwątpienie, zniechęcenie i brak wiary w skuteczność modlitwy. To myśli, które często blokują
Read More →