Abyśmy byli jedno …

 
 
 

Przypominamy uroczystości sprzed dwóch  lat. Przeżyliśmy piękną uroczystość sakry dwóch biskupów niemieckich ale w relacjach wspólnot ukoronowaniem tego spotkania  było podpisanie wspólnego wyznania wiary przez Pierwszego Biskupa Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce J.E. ks. bpa Adama Rośka oraz Pierwszego Biskupa Chrześcijańsko Katolickiego Kościoła w Niemczech J.E. ks. bpa Klausa Massa .  Księża biskupi podpisaniem tego dokumentu przypieczętowali starania o jedność obu wspólnot w zakresie wiary , zasad moralnych , wspólnoty Eucharystii oraz doktryny. Oba Kościoły zgodnie przyjmują jako wspólne wyznanie wiary nicejsko – konstantynopolitańskie , przyjmują wspólnie wraz z Kościołem Rzymsko Katolickim wszystkie dogmaty wiary katolickiego , w tym również wszystkie dogmaty mariologiczne .  Wspólne wyznanie wiary określa również zasady dalszej wspólnej drogi obu wspólnot Kościoła Katolickiego w Polsce i Niemczech . To bardzo dobry etap   na długiej drodze jednoczenia Chrystusowego Kościoła . Wszystkich nas obowiązuje nakaz Chrystusa nieustającej troski i dążenia do osiągania jedności w Kościele. Powinniśmy ją realizować poprzez poszukiwanie porozumienia tam gdzie jest ono możliwe do osiągnięcia . Tam gdzie nie można zawrzeć wspólnego wyznania wiary płaszczyzną powinna pozostać święta Ewangelia i dążenie do jedności duchowej.

Drogim Braciom Biskupom Klausowi i Tomasowi

życzymy wielu łask od Pana na dalsze lata.

Grüße zum zweiten Jahrestag der Bischofsweihe.

Lieber Bischof Klaus und Bischof Tomas.

Heute erinnern wir uns an Ihre Feier.

Ich umgib dich mit meinem brüderlichen Gebet. Gott segne dich

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

2 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.