„Ja jestem dobrym pasterzem” – homilia na niedzielę Dobrego Pasterza 25 kwietnia 2021

            Kochani, siostry i bracia w Chrystusie,

Dziś Pan Jezus objawia nam, Jego uczniom, swoje kolejne „Imię” – Jezus – Dobry Pasterz.

W sumie, gdy popatrzymy na to zdanie – „Ja jestem dobrym pasterzem” zobaczymy Boga, który w Jezusie objawia samego siebie. W tym, krótkim stwierdzeniu Pana, możemy zobaczyć objawiające się Boże przymioty. Popatrzmy na to zdanie z tej perspektywy.

            „Ja Jestem” – to stwierdzenie pojawia się nieprzypadkowo w ustach Jezusa. Objawia ono Boże istnienie. Przywołuje „ imię Boga”, którym daje się poznać Mojżeszowi, a potem Izraelitą.

Powie im, „Ja Jestem” posłał mnie do was. Bóg w tym stwierdzeniu objawia swojemu ludowi, ze jest obecny, ze jest Bogiem żywym,  tym, który się troszczy, że jest istnieniem samym w sobie. Bóg, który nie jest jak bożyszcza, uczynione ręką człowieka –  który je czyni, na swój obraz i podobieństwo. Czyni on bóstwo na modłę swoich wyobrażeń. Bóg jest zgoła inny.  Nie jest jak inni tzw. bogowie – w istocie wymyślenie przez człowieka. W tym przypadku jest odwrotnie. To Bóg – Ja Jestem, który jestem – wymyślił i stworzył człowieka. Istotą bałwochwalstwa jest odwracanie tego porządku. Bóg wymyślił i stworzył człowieka, po to by człowiek Go znał osobiście. – relacyjnie.

            „Ja Jestem Dobrym” – Bóg – Ojciec, Bóg -Syn i Bóg – Duch św. – Ja jestem, nie zatrzymuje się tylko na objawieniu swojego bytu, odwiecznego i niestworzonego. On, będąc Ojcem obecnym w Synu-Jezusie, w Nim i przez Niego w mocy Ducha św, objawia nam jaki jest. Jest Dobry. Bóg tak objawia się już izraelitom na kartach starego przymierza. Ze zrozumieniem słowa „Dobry” mamy pewien problem. Dlaczego? Rozumienie tego słowa, humanistyczne, nie zawsze pokrywa się z tym, jak je rozumie Bóg. Oczywiście biblia od początku do końca objawia nam znaczenie tego słowa w odniesieniu do Boga. To, że Bóg „jest Dobry” oznacza wiele przymiotów. Dobroć Boga oznacza Jego  litość i miłosierdzie. On obdarza łaską proszącego. Przebacza nieprawości pokutującemu i zabiega o zbawienie grzesznego człowieka. Nie oznacza to jednak, że jest pobłażliwy, tolerancyjny dla grzesznego stylu życia. Nie oznacza w praktyce obojętności. To, że Bóg jest dobry oznacza również, że jest sprawiedliwy. Bóg wychowuje zbawionego grzesznika, również przez ćwiczenia, upomina i kary, jeśli jest taka potrzeba. To jest również wyraz Bożej miłości i dobroci. Wyrazem dobroci Boga będzie również sąd potępienie dla bezbożnych, kiedy minie czas łaski a nadejdzie czas sprawiedliwości. W tym czasie również, w swojej sprawiedliwości w stosunku do zbawionych jak i potępionych, Bóg da wyraz swojej dobroci. Bóg jest Dobry zawsze. Musimy o tym pamiętać, my jego dzieci w Chrystusie. On, jest dla nas Ojcem, Tatą, Tatusiem. Musimy to objawienie przyjąć nie na podstawie naszych doświadczeń życiowych. To jest Boży fakt. Ostatecznie objawiony w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

            „ Ja Jestem Dobrym Pasterzem” –  W tym momencie dotykamy Boga, który w Jezusie objawia swoją pasterską funkcje. Pasterz, który oddaje swoje życie za owce. To nie pasterz najęty do pracy, za wynagrodzeniem. Nie ma on osobistego odniesienie do każdej owcy. Nie jest z żadną z nich związany emocjonalnie, relacyjnie. Po prostu przyszedł do pracy. Jezus, a w nim Bóg Ojciec, jest tym, któremu tak bardzo zależy na owcach z tego pastwiska, że oddaje swoje życie za owce, którym grozi śmierć – czy to z powodu choroby, niedostatku czy jakiegoś drapieżnika czyhającego na życie bezbronnej owcy.

Kochani tu objawia się moc śmierci Jezusa na krzyżu golgoty. On, Syn Ojca, jako jedyny Pasterz nowego przymierza, oddał życie za nas, owce jego pastwiska. Przyprowadził nas do swojej owczarni przez moc ofiarowanego Ciała i Krwi. My Mu uwierzyliśmy i dostąpiliśmy łaski. Nie musimy się bać, bo jesteśmy bezpieczni w jego owczarni. Nie chciejmy samowolnie się z niej oddalać. Tak, zostawi 99 owiec i zacznie nas szukać. Po co jednak się oddalać i szukać szczęścia poza owczarnią.

Mamy wspaniałego Boga, który jest zgoła inny od wszystkich bożyszczy. Mamy Boga, który jest Dobrym Ojcem. Mamy Ojca, tak Dobrego dla nas nędznych i nieposłusznych, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, posłał ukochanego, jedynego, pierworodnego swojego Syna, żeby stał się ofiarą ratunku dla każdego z nas. Uwierzmy Mu. Jedzmy Ciało, pijmy Krew Pana byśmy mieli życie w sobie. Jego życie, Jego serce, Jego Ducha, pragnienia, dążenie, rozumienie, w nas.

            Inni bogowie oczekują ofiar dla siebie. Nasz Bóg, złożył ofiarę ze swojego Syna dla naszego ratunku. Pragnie byśmy ją przyjęli z wdzięcznością i żyli przez nią.

Jedzmy zatem Ciało i Krew Pana. Przeżuwajmy każde Jego słowo, żeby stało się stylem naszego życia. Żyjmy na mocy tej Ofiary Dobrego Pasterza, z wdzięcznością oddając siebie, swoje życie, pod wypas – wychowanie dobremu Jezusowi w Duchu św. On pragnie widzieć swoje życie w nas, jego owcach.

Jego owczarnia, to najlepsze co może nas w życiu spotkać. 

Ks. Michał Taraga

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.