Komunikat Liturgiczny na czas pasyjny i uroczystość zmartwychwstania Pańskiego 2021

 
 
 

Komunikat Liturgiczny

dotyczący przeżywania

czasu pasyjnego i uroczystości niedzieli zmartwychwstania Pańskiego 2021

Drodzy Bracia Kapłani, Najdroższe Siostry i Bracia w Chrystusie

Zbliżamy się coraz bardziej do przeżycia tych najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym Kościoła. Już za kilkanaście dni będziemy przeżywali Niedzielę Palmową, po której rozpocznie się czas bezpośredniego przeżywania Triduum Sacrum oraz uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Tegoroczne przeżywanie tych wielkich tajemnic wiary, podobnie jak i te przeżywane przed rokiem , będzie trudnym doświadczeniem duchowym, przepełnionym lękiem o bezpieczeństwo zdrowotne naszych rodzin i nas samych. Dramatyzm chwil pogłębia również cierpienie, wypływające ze świadomości braku tak wielu naszych bliskich, których Bóg powołał do wieczności z powodu pandemii. Tak wielu z nas przeżywa w tych dniach trudny czas walki z tą bardzo niebezpieczną i podstępną chorobą, która z wielką siłą atakuje kolejne grupy wiekowe.  Nie możemy więc mieć żadnego poczucia bezpieczeństwa, które przed rokiem czerpaliśmy z wiedzy ,że jeżeli ochronimy naszych seniorów to wszyscy pozostali będą mogli czuć się bardziej bezpieczni. W tym roku choroba z wielką mocą zaatakowała również ludzi młodszych i wręcz jeszcze bardzo młodych.

To zmusza nas do podejmowania kolejnych działań, które mają nam pomóc przetrwać duchowo ten trudny czas. Nie wolno nam się poddać . Nie wolno nam przestać modlić się i prosić Boga o łaskę pomocy. W Nim jest nasza jedyna i pewna nadzieja. W takim duchu pragnę Was wszystkich przeprowadzić bezpiecznie przez przeżycia religijne najbliższych tygodni.

Drodzy Bracia Kapłani

Zachęcam nade wszystko Was, nasze duchowieństwo, do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Bowiem to na nas i na naszych sumieniach spoczywa obowiązek najwyższej troski nie tylko o życie wieczne ale również doczesne i zdrowie wiernych.

Dlatego nie wolno nam ustawać w codziennej trosce i zabieganiu o to, by każdy kto może i tego pragnie, mógł wspólnie z nami modlić się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  W takim duchu proszę Was byście nadal organizowali transmisje Mszy świętej i nabożeństw z miejscu kultu, w których sprawujecie swoją posługę. Byście tam gdzie to jest możliwe, każdego dnia odprawiali świętą Eucharystię, w pełnym skupieniu duchowym, ale jednak bez fizycznej obecności wiernych, lub tylko z takim udziałem , który zagwarantuje uczestnikom pełne bezpieczeństwo sanitarne.

Zachęcajmy wiernych by duchowo łączyli się z nami , pozostając i trwając na modlitwie w swoich domach i uczestnicząc w transmitowanej również dla nich liturgii z waszych kaplic, świątyń, sanktuarium oraz codziennie z kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu .

Siostry i Bracia

To inne niż zwykle, przeżywanie najbliższych dni, uroczystego Triduum Sacrum oraz dnia zmartwychwstania Pańskiego, niech nie napełni nas lękiem i utratą nadziei. O ile bowiem, przeżywanie tych świętych dni w swojej zewnętrznej formie będzie różniło się od tych, do których przyzwyczailiśmy się przez wszystkie lata naszego życia, o tyle w swoim duchowym przesłaniu i treści, będą niosły niezmiennie radość płynącą z tajemnicy pustego grobu.

Nie lękajmy się więc, bo mimo okoliczności,  to będzie przecież czas w którym świętować będziemy zwycięstwo naszego Boga nad cierpieniem i śmiercią. Czas zmartwychwstania Chrystusa , to chwile, które mówią, że ostatnie słowo w historii świata nie należy do złego ducha, ale do dobrego i miłosiernego Boga Ojca, który jest w niebie a którego wola w ostatecznym rozrachunku niechaj się wypełni. Uczestnicząc w przeżywaniu całego piękna liturgii tych dni, manifestujmy naszą jedność w Panu.

Zmiany w porządku celebracji świętych obrzędów

W Wielki Czwartek, kolejny już rok, nie przeżyjemy liturgii Mszy świętej Krzyżma, którą w tych wyjątkowych okolicznościach, przenosimy na uroczysty dzień święta Przemienienia Pańskiego – 06 sierpnia 2021 roku .

W tym roku,  w Wielki Czwartek, zabraknie nam również w liturgii, obrzędu umywania nóg, ale niech nie zabraknie nam jednak postawy prawdziwej pokory, którą Drodzy Bracia Kapłani,  powinniśmy nosić każdego dnia w naszych sercach.

Niech więc nie zabraknie gestu pokornego pojednania z tymi, z którymi na co dzień nasze relacje nie są w duchu Chrystusowym. To wy jako pierwsi jesteście zobowiązani do uczynienia gestu , na miarę gestu obmycia nóg, pochylając się w pokorze przed tymi, którzy oczekują naszej pasterskiej postawy miłości.  W tym dniu będziemy wszyscy duchowo zjednoczeni w celebracji Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w kaplicy biskupiej i transmitowanej na żywo o godzinie 20.00 .

Siostry i Bracia, nie zapominajcie w tych chwilach o nas, Waszych duszpasterzach, którzy starają się Was prowadzić każdego dnia do Pana Boga, również w tym czasie rozwijającej się kolejnej fali pandemii, która tak bardzo dziesiątkuje nasze rodziny ale i szeregi kapłańskie.

Wielki Piątek będziemy przeżywali równie boleśnie. Nie będzie nam dane podejść w geście adoracyjnym do krzyża, by ucałować ten znak naszego zbawienia.

Dlatego Siostry i Bracia, przygotujcie w Waszych domach krzyże , zdejmijcie je z miejsc, gdzie wiszą na co dzień i ustawcie w centralnym miejscu , blisko waszego wirtualnego ołtarza , ekranu telewizora czy komputera, poprzez który będziecie brali czynny udział przeżywaniu tej niezwykłej liturgii Wielkiego Piątku.

Zapraszam Was do licznego udziału w transmisji na żywo o godzinie 15.00 w Wielki Piątek z kaplicy Najświętszego Sakramentu , gdzie wspólnie przeżyjemy Drogę Krzyżową, a o godzinie 20.00 będziemy uczestniczyć w Liturgii Wielkiego Piątku  – liturgii Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, liturgii symbolicznego hołdu  i adoracji krzyża świętego oraz ceremonii przeniesienia Pana do symbolicznego grobu.  Będziecie mogli na żywo adorować Pana wystawionego w grobie Pańskim do północy.  

W Liturgii Wielkiej Soboty inaczej niż wcześnie dokonamy pobłogosławienia pokarmów wielkanocnych .

Nasi kapłani będą na Was oczekiwać w sobotnie przedpołudnie w świątyniach i kaplicach . Przygotujcie Wasze pokarmy i przynieście do kaplicy w uzgodnionym z kapłanem czasie. Jeżeli pozostaniecie w domach i będziecie uczestniczyli na żywo w transmisji liturgii Wigilii Paschalnej, miejcie ze sobą pokarmy na stół wielkanocny  przygotowane do błogosławieństwa , by kapłan sprawujący liturgię Wigilii Paschalnej mógł je pobłogosławić .

Starajmy się wspólnie uczestniczyć w transmisji liturgii Wigilii Paschalnej i brać czynny udział w poszczególnych jej częściach , poprzez takie same zachowania do jakich przywykliśmy podczas przeżywania jej w świątyniach. Również i tego dnia zapraszam Was do uczestnictwa w transmisji na żywo w liturgii Wigilii Paschalnej o godzinie 20.00 .

W Niedzielę Wielkanocną,  proszę Was kolejny już rok , by ta nadzwyczajna okoliczność przeżywania tych świąt stała się okazją do głębokiego odnowienia chrześcijańskiej tradycji pierwszych wieków. Dlatego po wspólnym przeżyciu w naszych domach, w gronie naszych najbliższych, transmitowanej na żywo z kaplicy biskupiej,  liturgii Eucharystycznej niedzieli Paschalnej o godzinie 9.00, zasiądźmy do tradycyjnego śniadania wielkanocnego.  Niech więc ojcowie czy matki w rodzinach , podczas modlitwy rozpoczynającej niedzielne świąteczne śniadanie ,  uczynią znak krzyża na czołach swoich dzieci, niech ten sam gest uczynią wobec siebie małżonkowie. Starajmy się przeżyć ten dzień w pełnej komunii rodzinnej, ale również przyjmując do swoich serc Pana Jezusa zmartwychwstałego w darze Komunii Świętej Duchowej.

Nie lękajcie się i nie smućcie się.  Nasz Pan jest z nami nawet w tych najtrudniejszych chwilach życia. Módlmy się z wiarą każdego dnia , prosząc Boga, aby jak najszybciej uwolnił nas od tych ciężkich doświadczeń. Byśmy jak najszybciej mogli na nowo spotykać się i przeżywać swoją religijność w naszych wspólnotach w pełnej swobodzie.

Drodzy bracia Kapłani, bądźmy filarami spokoju i nadziei dla Wiernych, którzy tak bardzo potrzebują ukojenia, potrzebują duchowej, ale i każdej innej pomocy.

 

Biskup Adam Rosiek

Kuria Biskupia , 18 marca 2021 A.D.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Leave a reply

Your email address will not be published.