Komunikat dotyczący nadzwyczajnych rozporządzeń związanych z sytuacją pandemii w Polsce

 
 
 

 

Komunikat

dotyczący nadzwyczajnych rozporządzeń

związanych z sytuacją pandemii w Polsce

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Drogie Siostry i Bracia

Z wielką uwagą obserwujemy rozwój sytuacji zdrowotnej w naszej Ojczyźnie,  w naszych miastach , wioskach i środowiskach naszego posługiwania i życia.  Sytuacja w jakiej znalazł się świat, w tym nasza Ojczyzna, nie napawają optymizmem. Lawinowy przyrost zakażeń, rosnąca ilość zgonów z powodu zakażenia na Covid -19 , wymuszają by podejmować ogromnie rozważne działania również w przestrzeni duszpastersko misyjnej. 

W związku z rosnącą ilością chorych oraz realnym zagrożeniem, że udział w naszych, zaplanowanych na najbliższe tygodnie uroczystościach, mógłby stać się przyczyną jeszcze większego rozwoju choroby i poważnie zagrozić zdrowiu i życiu ich uczestników, pragnę Was prosić Drodzy Bracia Kapłani byście wdrożyli w działanie duszpasterskie i misyjne następujące moje zarządzenia .

  1. Regularna celebracja Mszy Świętej. Msza Święta pozostaje niezmiennie największym darem Boga, który daje nam siłę , odnawia nasze dusze i ciała. W czasie pandemii nie wolno nam „zwalniać” się od możliwości codziennej celebracji świętej Eucharystii . Niech Ona przynosi Wam wielkie wzmocnienia, ale również pokój wewnętrzny i pewność Wiernym, którzy napełnieni łaską Bożą z większą pewnością będą podejmować kolejne zadania życiowe, w tych jakże trudnych chwilach.

Dlatego bardzo proszę, aby wszyscy kapłani posługujący w strefach czerwonych i żółtych , w naszej Ojczyźnie, bezwzględnie stosowali się do przepisów sanitarnych, ale nie unikali sprawowania Mszy świętej codziennej i niedzielnej , nawet wtedy, gdyby nam przyszło odprawiać ją bez Wiernych. Proszę Was byście sprawowali regularnie świętą Eucharystię w kaplicach parafialnych.  Przypominam, że w Eucharystii i innych nabożeństwach w strefie czerwonej może uczestniczyć 1 osoba na 7 m 2,  natomiast w strefie żółtej 1 osoba na 4 m 2.

  1. Transmisja dla Ludu Bożego Świętej Eucharystii. Proszę jednocześnie byście zawsze transmitowali celebrację Mszy świętej dla pozostających w domach wiernych, którzy z powodu zagrożenia zakażeniem oraz podeszłego wieku, czy innych przyczyn zdrowotnych,  mogą uczestniczyć we Mszy świętej jedynie online i przyjmować Komunię świętą duchową . Niech ta forma , nowych metod ewangelizacji stanie się Waszym codziennym chlebem powszednim. Kościół coraz mocniej przenosi się do sfery nowych metod komunikacji. Tam również a może nade wszystko znajdziecie Kościół „na peryferiach” i ludzi szukających Boga. Zejdźmy z wygodnej  „kanapy” dotychczasowych przyzwyczajeń i idźmy za wskazaniem Ducha Świętego.

  2. Dyspensa dla starszych i zagrożonych. Udzielam dyspensy dla osób starszych i zagrożonych od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w kaplicy, świątyni , zaliczając jednocześnie udział we Mszy świętej online jako spełnienie przykazania uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej czy świątecznej.

Jednocześnie proszę Was , Drogie Siostry i Bracia , byście dyspensę traktowali jako ostateczność . Korzystajmy z niej tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne. Zachowując zalecone rygory jak ufam, wierząc w Boże Miłosierdzie , szybko powrócimy do normalnego trybu naszego życia.

  1. Peregrynacja świętych relikwii i figury Ojca Charbela. Odnośnie zaplanowanej kontynuacji peregrynacji relikwii i figury świętego Charbela zarządzam co następuje :

  2. Zaplanowana w ramach peregrynacji Msza święta w Wieluniu z relikwiami świętego Charbela i Jego Figurą na niedzielę 18 października 2020 roku zostaje odwołana . Parafianie z Wielunia, w czasie bezpiecznym, udadzą się wraz ze mną oraz księdzem Bogdanem – wikariuszem wieluńskim do Florencji,  w pielgrzymce, by uczcić Matkę Najświętszą Wniebowziętą oraz świętego Charbela.   W najbliższą niedzielę i kolejne, w Wieluniu będą celebrowane Msze święte jednak w reżimie obowiązującym w czerwonej strefie.

  3. Zaplanowane na 18 października 2020 roku, przywitanie relikwii świętego Charbela i Jego figury w parafii w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz pobyt relikwii do dnia 24 października 2020 roku , zostają odwołane . Parafianie z Ostrowca Świętokrzyskiego , wraz ze swoim księdzem Proboszczem, mogą w małych grupach udawać się do sąsiadującej z nimi Florencji , w dogodnym – bezpiecznym czasie .  W najbliższą niedzielę i kolejne w Ostrowcu Świętokrzyskim będą celebrowane Msze święte zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa .

  4. Figura świętego Charbela wraz z relikwiami zostanie przewieziona do Florencji do dnia 24 października 2020 roku . W tym dniu odbędzie się, bardzo skromna w zakresie ilości uczestniczących w niej osób, uroczystość przywitania relikwii świętego. W tej uroczystości wezmą udział wyłącznie, z duchowieństwa – Pierwszy Biskup Kościoła oraz Proboszcz – Kustosz Sanktuarium we Florencji i ksiądz Wikariusz z Florencji. W uroczystości może uczestniczyć również niewielka grupa wiernych z Parafii Florencja oraz mała delegacja wiernych z Italii.   Taka ilość uczestników wynika z przepisów prawa państwowego dotyczącego zaleceń dla zgromadzeń kultu religijnego , obowiązujących od dnia 19 października 2020 roku w związku z pandemią korona wirusa.

Najdroższe Siostry i Bracia

Święty Charbel dotrze w ten sposób do miejsca swojego docelowego stałego pobytu,  by tam już pozostać na zawsze. Ta forma skromnej uroczystości, z mniejszą ilością duchowieństwa i wiernych da jednak możliwość by w bliższym i dalszym czasie , nawet w trakcie pandemii, mogli każdego dnia przybywać do tego świętego miejsca indywidualnie i w małych grupach wierni,  w tym nade wszystko kolejne Domy Modlitwy Świętego Charbela,  by modlić się , adorować Pana Jezusa przy świętym Charbelu i wypraszać potrzebne łaski. W tym łaskę zdrowia i pomyślności dla siebie i swoich rodzin jak również łaskę przyszłorocznej konsekracji tego sanktuarium oraz przybycie cudownego obrazu Matki Bożej Wniebowziętej, w którym pozostanie już na zawsze.

Uroczystości z większą ilością wiernych, zostaną zaplanowane na pierwszy bezpieczny i dogodny termin , którym wydaje się na tę chwilę 08 maja 2021 roku,  w dniu urodzin świętego Charbela. Niech to będzie symboliczny dzień uroczystego przywitania świętego na naszej ziemi.

Jeżeli nie będzie innych przeciwnych rozporządzeń cywilnych , wyrażam zgodę by do Sanktuarium mogli przybywać duchowni i wierni . Na Księdzu Kustoszu spoczywa jednak odpowiedzialność kanoniczna i cywilna za przestrzeganie reżimu sanitarnego i nakazów wynikających z niniejszego komunikatu  . 

Siostry i Bracia

Niech się nie trwożą serca Wasze. Wierząc w Boga wiemy, że nic nie dzieje się przypadkowo i bez przyczyny.  Wierzymy więc , że forma powitania świętego Charbela,  jaką przyjdzie nam przeżyć, została wybrana przez samego świętego Charbela, którego zawsze wyróżniały cichość , pokora i skromność. Właśnie taką atmosferę , w tych trudnych chwilach wybrał sobie, aby zamieszkać wraz z nami , niemal w samym sercu Europy .

Na te trudne dni, niech swego błogosławieństwa udzieli nam Bóg w Trójcy Jedyny. Prośmy Matkę Najświętszą – Królową Różańca Świętego i świętego Charbela by wyprosili nam łaskę bezpiecznego przejścia przez te trudne doświadczenia życia.

 

                                                                                                  Biskup Adam Rosiek

 

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Leave a reply

Your email address will not be published.