Przeżyjmy to jeszcze raz – niezwykłe spotkanie z Ojcem Świętym

 
 
 

Pierwszy Biskup Katolickiego Kościoła Narodowego , uczestniczył w audiencji generalnej Ojca Świętego, organizowanej  na placu świętego Piotra. W trakcie audiencji spotkał się z Jego Świątobliwością Papieżem Franciszkiem. Biskup Adam Rosiek pozdrowił Ojca Świętego w imieniu własnym i całej  Wspólnoty Kościoła w Polsce,  prosząc Papieża o błogosławieństwo dla wysiłków i prac podejmowanych w celu szukania dróg jedności Kościoła realizowanej w różnorodności wyznaniowej. Ojciec Święty przyjął z dużą radością i sympatią tę prośbę,  zapewniając o swym błogosławieństwie i modlitwie. Pozdrowił za pośrednictwem księdza Biskupa wszystkich Polaków,  w tym również grupę pielgrzymów przybyłych w Pierwszym Biskupem na plac świętego Piotra.

To z pewnością ogromny dar Ducha Świętego , który przyjmujemy z nieopisaną radością ale i z wielką pokorą  – powiedział po spotkaniu ksiądz Biskup Adam Rosiek. Całując pierścień Rybaka oddaję w tym geście pokory, najwyższy szacunek Piotrowi naszych czasów. Gest ten oznacza nasze pokorne zaufanie dla  Papieża , jako Namiestnika Chrystusowego  i Pasterza całego Kościoła. Jest również wyrazem podziękowania za podejmowane przez Niego działania prowadzenia Kościoła do jedności,  przy zachowaniu potrzebnej Mu różnorodności. Wierzę, że Papież niosąc miłość i dostrzegając nas na peryferiach Kościoła Powszechnego spowoduje, że zaczniemy wzajemnie na siebie  patrzeć nie tylko z dyplomatyczną sympatią, ale nade wszystko z prawdziwą braterską miłością. Wobec Boga bowiem jesteśmy jedną rodziną sióstr i braci w Chrystusie . To początek dobrej drogi , właściwego kierunku, wyznaczanego nam każdego dnia przez samego Chrystusa a realizowanego przez Ducha Świętego – zakończył ksiądz Biskup. Pielgrzymka w Rzymie i Watykanie zaowocowała również wieloma spotkaniami z najważniejszymi hierarchami w Kościele. Wspomnienia z  niezwykłej audiencji z dnia 02 października 2019 roku.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Leave a reply

Your email address will not be published.