Komunikat Pierwszego Biskupa Kościoła

 
 
 

W związku z kolejną publiczną wypowiedzią Przewodniczącego Komisji Nauki Wiary, Konferencji Episkopatu Polski, opublikowaną w dniu 29 sierpnia 2020 roku, a dotyczącą osoby księdza Jarosława Cieleckiego, kapłana Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, jestem zmuszony odnieść się do zawartej w niej poważnej nieścisłości.

Pragnę zaznaczyć ,że Katolicki Kościół Narodowy, nigdy nie był i nie jest częścią Kościoła Polskokatolickiego. Użycie stwierdzenia jakoby był jego odłamem jest niezgodne z prawdą.

Katolicki Kościół Narodowy w swej doktrynie jest w pełni zjednoczony z Kościołem Rzymskokatolickim, poprzez Ewangelię Chrystusową, uznawanie wszystkich dogmatów jak również wszystkich sakramentów świętych.

Odnosząc się do wspólnego posłannictwa apostolskiego, apeluję do Braci Biskupów Konferencji Episkopatu Polski o zaprzestanie takich praktyk, których celem jest sianie niepokoju w duszach ludzi szukających Boga.

Jednocześnie przypominam , że ani zadaniem, ani rolą Katolickiego Kościoła Narodowego, w tym jego duchowieństwa, nie pozostaje chęć pozyskiwania wiernych nieczystymi metodami, ale rosnąca z każdym miesiącem, potrzeba pomocy kapłanom i wiernym, którzy nie odnajdują swej dalszej drogi we wspólnocie Kościoła Rzymskokatolickiego.

Przypominam w pokorze, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie każdego człowieka, to jest nakaz naszego Pana Jezusa Chrystusa, wypływający wprost z Ewangelii. W tym przedmiocie nikt z nas nie ma monopolu i wszyscy jesteśmy Braćmi i Siostrami , dziećmi Boga w Trójcy Jedynego.

Działania Katolickiego Kościoła Narodowego, coraz mocniej zauważalne z każdym dniem na peryferiach Powszechnego Kościoła Chrystusowego, wpisują się w myśl i założenia ewangelizacyjne Ojca Świętego Franciszka. W naszym posłannictwie nigdy nie było i nie będzie niczego, co burzyłoby Boży pokój i niszczyło jedność ducha . Z największym szacunkiem odnosimy się do Kościoła Matki – Kościoła Rzymskokatolickiego, prosząc by i on zechciał odwzajemniać miłość oraz należy i nam szacunek. Przejawem tego niech będzie  mówienie i pisanie prawdy oraz unikanie praktyk manipulacji prawdą .  Modlimy się i modlić się będziemy dalej, byśmy wobec Chrystusa pozostawali jedno, aby nasze wspólne działania prowadziły wiernych do osiągnięcia zbawienia w Królestwie Chrystusa.

Biskup Adam Rosiek

Pierwszy Biskup Kościoła

Kuria Biskupia, 29 sierpnia 2020 A.D.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Leave a reply

Your email address will not be published.