Dar umiejętności – przyjdź Duchu Święty ja pragnę – nowenna do Ducha Świętego

Dar UMIEJĘTNOŚCI

1) Uzdalnia do tego, że patrząc na świat, potrafię odnaleźć w nim Boga. Dar Umiejętności jest odwrotną stroną Daru Mądrości: Dar Mądrości uzdalnia do patrzenia na świat poprzez pryzmat Boga, tak jak On na niego patrzy, natomiast dzięki Darowi Umiejętności patrząc na świat odkrywam w nim Boga i ukierunkowuję swe serce ku Niemu.

2) Dar Umiejętności pozwala odkryć człowiekowi sens rzeczy stworzonych, gdyż widząc je jako przejaw piękna i nieskończonej miłości Boga, chce wielbić także ich Stwórcę.

3) Chroni człowieka przed przecenianiem dóbr ziemskich i wiedzy ziemskiej.

4) Prowadzi człowieka do żalu i pokuty, gdyż daje poznać czym jest odejście od Boga i zwrócenie się ku temu, co stworzone.

Dar Umiejętności można rozwijać przez:

1) Patrzenie na stworzenia jako na dzieła Boże, które są tylko słabym odbiciem Jego doskonałości. Św. Paweł w Liście do Kolosan napisał: “Wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,18). Pewien człowiek powiedział kiedyś do Matki Teresy: Jak dobrym musi być twój Bóg, skoro ty dla mnie jesteś taka dobra! Odniósł on doświadczenie ludzkiej dobrci do dobroci Boga i to jest właśnie kluczem do rozumienia istoty Daru Umiejętności.

2) Trzeba uczyć się dostrzegać we wszystkich wydarzeniach życiowych Bożą wolę, bez której nic się nie dzieje. Należy żyć w przekonaniu, że wszystko co się w moim życiu wydarza jest darem kochającego Ojca dla mnie, danym ku mojemu uświęceniu, dla mojego zbawienia i dobra. Bardzo często jest tak, że protestujemy wobec jakichś przeciwności, buntujemy się, uważamy, że jest to jakaś krzywda, szkoda; obwiniamy siebie i innych, za to, co nas spotkało, a nie potrafimy tego odczytać w sensie pozytywnym, przez pryzmat Boga. A więc nie tylko to, co wzniosłe, co szlachetne, co dobre, ale i to, co jest krzyżem, to, co jest tak po ludzku niesprawiedliwością, chorobą, cierpieniem, to również ukierunkowuje mnie na Boga, sprawia, że mogę Mu zaufać. Bo nie zostało to dane dla mojego pogrążenia, zniechęcenia, abym chodził smutny, zniechęcony, zrozpaczony i rozgoryczony, ale po to, by w moim życiu mogła objawić się boża chwała. W Liście do Rzymian św. Paweł napisał: “Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28 a).

3) Należy zachowywać wolność w swoich wyborach. Człowiek wolny na pytanie: Dlaczego tak czynisz? odpowie: Bo tak chcę, bo uznałem taką postawę za słuszną, bo cenię uczciwość, sumienność, miłość, bo odkryłem drogę prowadzącą ku zbawieniu. Uczeń Jezusa Chrystusa motywuje swoje działanie tym, że poznał Jezusa Chrystusa i chce iść Jego śladami.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.