Dar męstwa – Przyjdź Duchu Święty ja pragnę – nowenna do Ducha Świętego

Dar MĘSTWA

1) Uzdalnia do przeciwstawienia się pokusom czynienia zła.

2) Pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii, za Jezusem.

3) Skłania człowieka do podejmowania wielkich rzeczy dla Pana Boga, pomimo różnych przeszkód i trudności. Sprawia, że się nie zniechęcamy w czynieniu dobra, nie dochodzimy do wniosku, że nie warto robić dobrze, nie warto się starać. Podtrzymuje ducha.

4) Sprawia, że pokonujemy przeciwności pewnie, z siłą.

5) Udziela nam wytrwałości.

6) Dopomaga w znoszeniu cierpień.

7) Uzdalnia także do męczeństwa, gdyby trzeba było dać świadectwo wierze. Jest to dar, który daje moc odrzucenia propozycji zła i daje odwagę pójścia za propozycją dobra.

Dar Męstwa można rozwijać przez:

1) Podejmowanie umartwień, postu, zrezygnowanie z czegoś, szczególnie wtedy, kiedy czuje się wewnętrzny przymus do czynienia tego. Należy pamiętać, że Pan Bóg nigdy nie zmusza do niczego, dlatego takie odczucia najczęściej nie pochodzą od Niego. Aby się im przeciwstawić i nie ulec złu, właściwe jest czasem podjęcie jakiegoś wyrzeczenia.

2) Powstrzymywanie się od narzekania.

3) Wytrwałe i sumienne wykonywanie swoich codziennych, “szarych” obowiązków.

4) Całkowite zawierzenie Bogu i oparcie się na Jego mocy (tak jak apostołowie, którzy po śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego, głosili Chrystusa z wielką mocą, pomimo prześladowań i groźby śmierci).

5) Wołanie o dar Męstwa, o odwagę. Święty Paweł w Liście do Koryntian pisze: “Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,10).

6) Źródłem pomnażania męstwa są także sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. Św. Jan Chryzostom ujął to w następujących słowach: “Od stołu Pańskiego odchodzimy pełni ognia, jak lwy straszni dla szatana”.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.