Komunikat dotyczący łagodzenia ograniczeń w celebracji nabożeństw

 
 
 

 

 

Komunikat dotyczący

łagodzenia ograniczeń

w celebracji nabożeństw w kaplicach

w okresie pandemii koronawirusa

Drodzy Bracia i Drogie Siostry

Każdego dnia z największą pokorą, ale i troską o zdrowie i życie Was wszystkich, w fizycznej samotności jednak w pełnej duchowej jedności z Wami wszystkimi, sprawuję świętą Eucharystię. Podczas każdej Mszy Świętej, z pokorą proszę Pana by oddalił od nas zarazę , by zachował nas w zdrowiu i życiu, a naukowców obdarował darem mądrości i rozumu, aby jak najszybciej znaleźli lek i szczepionkę przeciw koronawirosowi.

Brakuje nam sakramentalnej bliskości Pana w świętej Komunii. Brakuje nam możliwości uczestniczenia w Eucharystii i nabożeństwach w naszych kaplicach. Stąd pewnie większość z nas z utęsknieniem wyczekuje dnia normalności. Wszyscy się o to modlimy i na to czekamy.

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi ze zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę Was prosić byśmy już od najbliższej niedzieli , to jest od 10 maja 2020 roku rozpoczęli sprawowanie nabożeństw ( Eucharystii, nabożeństwa majowego ) w naszych kaplicach. Mamy zgodę Rządu, by podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw, mogło w naszych kaplicach uczestniczyć równocześnie   5 osób,  nie licząc kapłana oraz służby liturgicznej.

Cieszy nas to bardzo, ale jednocześnie pragnę Was prosić, byście tego nie odebrali jako sygnału normalności. Do normalności jeszcze daleka droga, dlatego proszę by przestrzegać tych zasad dotyczących ilości, ale również zadbać o to by w kaplicach były tak rozstawione miejsca siedzące, by zachować daleko idącą ostrożność i odpowiednią odległość pomiędzy uczestnikami świętej celebracji.

Osoby uczestniczące w nabożeństwach, są zobowiązane do używania maseczek ochronnych lub przyłbic . Maseczki nie musi używać kapłan – celebrans. Proszę by po każdorazowej celebracji dokonać dezynfekcji kaplic, a w szczególności tych miejsc, gdzie przebywali wierni oraz służba liturgiczna.

To dopiero pierwsza jaskółka, zwiastująca nadejście „wiosny”, wskazująca kierunek ku normalności. Pamiętajmy jednak, że bez zachowania zasad określonych w tym komunikacie oraz zasad sanitarnych,  możemy uczynić więcej krzywdy niż pożytku. Dlatego bądźmy ostrożni.

Podczas Mszy świętej, proszę by znak pokoju przekazywać sobie poprzez pełen szacunku wzajemny ukłon, bez kontaktu bezpośredniego i podawania rąk. Udzielam również dyspensy na przyjmowanie Komunii Świętej sakramentalnej na rękę . Pamiętajmy jednak i zadbajmy o to,  by nie dochodziło do profanacji Najświętszego Sakramentu, poprzez choćby nieumyślne upuszczenie Komunii Świętej na podłogę kaplicy. Dołóżmy największych starań by Komunia Święta była przyjmowana z największym szacunkiem i pobożnością .

Proszę Was drodzy Bracia Kapłani by od niedzieli nasze kaplice , tam gdzie to jest możliwe, były dostępne codziennie dla wiernych w ciągu dnia, tak by mogli przyjść i w samotności adorować Najświętszy Sakrament.

Jednocześnie zachęcam by w domach nadal pozostawały osoby chore i osłabione oraz te które emocjonalnie nie są jeszcze gotowe by przyjść do kaplicy na Eucharystię, na nabożeństwa. Dla nich i dla Was, nadal każdego dnia, jest sprawowana Najświętsza Eucharystia z kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu.

Niech dobry Pan nas strzeże i nam błogosławi w dochodzeniu do normalności.

Biskup Adam Rosiek

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Leave a reply

Your email address will not be published.