Bóg nas kocha

„Bóg będzie czuwał nad Wami…”Rdz48,21) Witamy nowy tydzień naszego życia. Pełni niepokoju i dziecięcych lęków , zatroskania o losy naszych najbliższych i nas samych .Słyszymy…