Dzień życia konsekrowanego 02 lutego

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

Przeżywając, w święto Ofiarowania Pańskiego kolejny już raz Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, pragnę zwrócić się do osób, które powierzyły swe życie Bogu, wybierając drogę życia zakonnego.

W tym roku, kiedy nasze serca kierujemy ku centrum naszego Życia , świętej Eucharystii , pragniemy szczególnie błagać Boga by zatrzymał proces gaszenia światła Chrystusa, gaszenia światła Ewangelii w ludzkich sercach, zarówno w naszej Ojczyźnie, jak również ojczyźnie ojczyzn, czyli Europie.

 Z wielkim bólem dostrzegamy postępujący proces laicyzacji oraz niszczenia zasad życia chrześcijańskiego i katolickiego. Widzimy zamykane i niszczone świątynie Pańskie, które przez tysiąclecia były symbolem obecności Boga wśród nas. Widzimy rozpad kolebki duchowości i religijności, jaką jest i pozostaje ciągle rodzina. Widzimy dewaluację instytucji małżeństwa, jako prawdziwego związku mężczyzny i niewiasty, którzy u podstawy swej miłosnej drogi pragną wesprzeć się sakramentalnym tak, wypowiadanym podczas udzielanego sobie sakramentu małżeństwa. Widzimy dezercję i lęk osób duchownych i zakonnych, które wybierają świat, odrzucając Ewangelię i drogę powołania, na którą zaprosił ich Chrystus.

W takich okolicznościach otaczającego nas świata, wzrastających potrzeb odnowy ducha, rewitalizacji postaw chrześcijańskich, restytucji chrześcijańskiej i katolickiej rodziny, pokrzepienia pokorą posłannictwa kapłańskiego i zakonnego, niezwykłymi dziełami mogą stać się wszystkie nasze instytuty zakonne, zarówno Braci Niosących Światło Chrystusa. Zakonu, który poprzez głębię medytacji i kontemplacji Boga oraz świadectwo pracy będzie przybliżał wartości, które zatracamy poprzez odejście od Bożej miłości.

Z wielką nadzieją i ufnością, ale i głęboką pokorą spoglądamy na misję posługi ewangelizacyjnej, Sióstr- Córek Misjonarek Niepokalanego Serca Maryi oraz Braci – Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusa. Niech Wasza codzienna posługa, świadectwo życia, modlitwa i głęboka pobożność sprawią by w sercach ludzi, tak często zagubionych,  zajaśniała na powrót nadzieja na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym, który pragnie przyjść do nich poprzez ewangelizacyjną posługę swych sług i służebniczek.

Drogie Siostry i Bracia

Człowiek nie jest w stanie samodzielnie bez Bożej łaski

odnaleźć drogi powrotu do Boga.

Nie poznamy Boga, nie poczujemy ciepła Jego miłości i rozkoszy przebywania z Nim nie wprowadzając jednocześnie zasad jego Bożej nauki, pozostawionych w świętej Ewangelii.  Możemy i powinniśmy to czynić bez względu na to, do jakiego stanu powołał nas Chrystus. Jednakże szczególne miejsce wybrał sobie Bóg w sercach i duszach Sióstr i Braci, którzy z imieniem Jezusa na ustach, z Ewangelią i różańcem w ręku postanowili wyruszyć, jako misjonarze na podbój ginącego w otmętach ateizmu i laicyzacji świata.

 Wasza posługa ma być świadectwem miłości i nieskończonego Bożego miłosierdzia. Macie przezwyciężać problemy nie poprzez walkę z drugim człowiekiem czyniącym zło, ale za pomocą największego oręża, jakim niezmiennie pozostaje ufna modlitwa. Modlitwa, którą ofiarujcie Bogu, jako akt ekspiacji oraz prośby o Jego miłosierdzie dla tych, którzy od Niego odeszli.

O miłości i Bożym miłosierdziu nie wystarczy tylko mówić.

Tą Bożą miłością i miłosierdziem musimy się dzielić z bliźnimi, potrzebującymi naszej pomocy każdego dnia. Nieście, więc światło Chrystusa, nieście Ewangelię i Bożą miłość pomagając również potrzebującym pomocy, chorym i cierpiącym. Realizujcie w swojej codzienności zakonnej również nakaz wypływający z Evangelium Vitae. Niech nikt potrzebujący pomocy, chory i cierpiący, człowiek niedołężny i w podeszłym wieku,  nie pozostanie bez wsparcia, o ile znajdziecie się tylko w jego pobliżu.

Na trud życia zakonnego, ciężar niesienia dzisiejszemu światu świadectwa Ewangelii, ale i na dni pełne światła Chrystusa, niech swego błogosławieństwa udziela Wam Bóg w Trójcy Jedyny. W tym niezwykłym dniu, Światowym Dniu Życia Konsekrowanego modlę się za Was i ofiaruję Was wszystkich naszemu Panu za przyczyną Matki Najświętszej.

Biskup Adam Rosiek

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 02 lutego 2020

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.