• Słowo Pana na nadchodzący tydzień: „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.”(Wj 15,2)

Bądźmy prawdziwymi świadkami Ewangelii

 
 
 
Czy zastanawiasz się Droga Siostro i Bracie nad podstawowymi, fundamentalnymi pytaniami, które dotykają wprost istoty Twej duszy? Czy uświadamiasz sobie że Kościół Powszechny jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, który tworzą zarówno ci święci, bardzo dobrzy, dobrzy, ale i ci słabi a nawet chwilami źli ?
Czy chcesz należeć do takiego Kościoła, czy może wolisz iść za wskazaniami ideologów dzisiejszego świata, którzy wyznaczają ramy, w których być może za chwilę zabraknie miejsca nawet dla samego Boga z Jego miłością i miłosierdziem. Jesteś zwolennikiem Kościoła pielgrzymującego ku świętości poprzez drogi i ścieżki ludzkich upadków i wzniesień, czy też zwolennikiem wybiórczych ideologii ?
Pomyśl , czy mówiąc że jestem chrześcijaninem, katolikiem, mówiąc że jestem pasterzem w Kościele Chrystusowym , czczę Boga, czy bardziej przywiązałem się do formuł dogmatycznych, które jakby z samej ich natury nie dopuszczają możliwości innego spojrzenia na definiowane przez siebie prawdy.
 
Zatem, jakie jest moje życie religijne?
 
Czy wiara w Boga, którą wyznaję czyni mnie przyjaznym czy może nie daj Boże wrogim wobec tych , którzy różnią się ode mnie?. Pan zachęca nas do szukania dróg jedności w Duchu Świętym . Czyńmy to każdego dnia stamtąd gdzie nas postawił bo różnorodność nie czyni nas nieprzyjaciółmi i odmieńcami w Kościele , różnorodność ubogaca obraz Boga , którego obserwujemy, któremu służymy będąc w różnych miejscach a nawet peryferiach Kościoła.

Leave a reply

Your email address will not be published.