• Słowo Pana na nadchodzący tydzień: „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.”(Wj 15,2)

Słowo Pana na nowy tydzień

 
 
 

Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” ( J 4,7)
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, u progu naszego nowego tygodnia życia. On , nasz Bóg i Pan staje przy nas, jak kiedyś przy kobiecie z Samarii i prosi byś to Ty dał(ła) Mu pić . Jakże to piękne, jakże symboliczne. Przychodzi do nas, tak samo jak do kobiety z Samarii, prosząc byśmy się Nim zajęli, zaopiekowali .Pytamy : Panie gdzie jesteś , nie widzę Ciebie ? Jezus staje dzisiaj przy nas w osobach naszych bliźnich, szczególnie tych wszystkich, których w codzienności może traktowaliśmy tak jak Izraelici traktowali Samarytan, z pogardą i lekceważeniem, jak dzieci gorszego , innego Boga . W dzisiejszym geście Jezusa dostrzegamy wyraźną wskazówkę, byśmy nikogo nie poniżali , nikogo nie traktowali jak gorszego bowiem w obliczu Boga wszyscy jesteśmy równi , wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego kochającego nas Boga. Pamiętajmy o tym w nowym tygodniu. Błogosławionego tygodnia.

Leave a reply

Your email address will not be published.