• Słowo Pana na nadchodzący tydzień: „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.”(Wj 15,2)

Kapłańskie Dni Skupienia 29-21 września 2019 r.

 
 
 

W dniach od 19 do 21 września będziemy przeżywali Kapłańskie Dni Skupienia . Grupa Kapłanów  przybędzie do Kurii Biskupiej, gdzie pod duchowym przewodnictwem księdza Biskupa przeżywać będą dni modlitwy, medytacji i napełnienia się łaską Bożą . Prosimy o modlitewne wsparcie , prosimy o ofiarowanie swoich cierpień również w intencji tych kapłanów, którzy od lat nie widzą potrzeby wyciszenia się i spotkania z Bogiem podczas rekolekcyjnego skupienia.

Leave a reply

Your email address will not be published.