• Słowo Pana na nadchodzący tydzień

    • “I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.” (Flp 3,8)

    • Kapłańskie Dni Skupienia

    • „Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu , w miłości , w wierze i w czystości „ ( 1 Tm 4,12)

On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości

 
 
 

“W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości.” (Iz 63,9)

Wraz z nowym tygodniem nasz Pan i Bóg przychodzi do nas w słowie proroka Izajasza. Przypominając co uczynił dla każdej i każdego z nas. Niechaj te słowa otuchy sprawią byśmy prawdziwie zawierzyli Bogu . Obudźmy się z letargu duchowej bezczynności i kroczmy z odwagą w stronę Chrystusa ukrzyżowanego. Rozpoczynamy tydzień od słów przypominającym nam ,że zostaliśmy wyzwoleni z jarzma grzechu poprzez akt największej miłości Boga, której dokonał w ofierze krzyża. Zakończymy tydzień jeżeli będzie to wolą Pana w sobotniej kornej modlitwie klęcząc  pod krzyżem naszego Zbawiciela . Przeżywajmy te dni w bliskości Chrystusa ukrzyżowanego . Niech sobotnie święto podwyższenia Krzyża świętego  będzie okazją do prawdziwej manifestacji ducha. Zbierzmy się jako wspólnoty Kościoła , jako cały naród pod krzyżem, przepraszając Boga za nasze grzechy ale i tych, którzy drwią z Boga , profanują święte symbole naszej wiary. Pamiętajmy, że On sam nas wykupił i wziął na siebie nasze słabości i niesie je wraz z nami przez całe nasze życie. Błogosławionego tygodnia.

Leave a reply

Your email address will not be published.