Odmawiajcie codziennie różaniec . Ja was nigdy nie opuszczę … słowa Maryi w Fatimie

Różaniec – to jedna z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Sięgają do niej ludzie prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Do odmawiania różańca zachęcała przed 100 laty Matka Boża w Fatimie w czasie swoich objawień. Wzywał do niej także święty Jana Paweł II kiedy mówił : „ różaniec … to modlitwa… wspaniała w swej prostocie i głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Na tle słów Zdrowaś Maryjo dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa(…). Modlitwa tak prosta i bogata. Z głębi mojego serca – mówił święty Jan Paweł II – zachęcam do jej odmawiania”.

Postać różańca, który znamy dzisiaj , nie powstała jednorazowo, lecz kształtowała się przez wieki, przechodząc różne etapy. Średniowiecze odznaczało się niezwykłym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy to pojawił się zwyczaj odmawiania 150 Zdrowaś , co było inspirowane Psałterzem, który liczy 150 psalmów. Dlatego mówiono o „Psałterzu Maryi” . Od XII wieku znany jest zwyczaj przeplatania modlitwy Zdrowaś Maryjo z Ojcze nasz. Również w średniowieczu w czasie jednej z wielkich epidemii dżumy, po pozdrowieniu anielskim dodano drugą część : „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Nadanie modlitwie nazwy „różaniec” nie jest łatwe do wyjaśnienia choć wiadomo, że to róża jest od bardzo dawna symbolem Matki Bożej. Być może wpływ miał tu istniejący w średniowieczu zwyczaj przyozdabiania głowy wieńcem z kwiatów. Wieniec ten w niektórych językach nazywano „różańcem” . Być może zauważono, że Maryi bardziej miły jest wieniec modlitwy, niż ten na figurze z kwiatów.

Od XV wieku odmawianie różańca połączono z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyodrębniono 15 istotnych momentów z Ich życia i powiązano je z dziesiątkami Zdrowaś Maryjo. Tajemnice podzielono na trzy części : radosne, bolesne i chwalebne. Dopiero święty Jan Paweł II dodał dodatkową tajemnicę światła.

Najnowszy etap rozwoju różańca to zmiana , którą wprowadził papież Jan Paweł II. W 2002 roku ogłosił on list apostolski o różańcu świętym „Rosarium Virginis Mariae” a także ogłosił wtedy , że 2002 rok będzie rokiem różańca. Potwierdził wartość modlitwy, zachęcił do jej praktykowania, a przede wszystkim wprowadził nowe tajemnice, nazywając je tajemnicami światła. Obejmują one najważniejsze wydarzenia  z okresu publicznej działalności Jezusa, począwszy od chrztu w Jordanie do ustanowienia Eucharystii.

Wydawać by się mogło, że różaniec jest modlitwą wyłącznie maryjną . W istocie jednak w centrum stoi Chrystus, który nas kocha i dla nas stał się Człowiekiem. Poprzez różaniec wędrujemy przez tajemnice zbawienia i wchodzimy w konkretne sytuacje z życia Jezusa i Jego Matki. Gdy modlimy się na różańcu, Maryja uczy nas odkrywać i rozumieć życie Jezusa, Jego miłość i nasze przeznaczenie.

Modląc się na różańcu, stajemy się jakby naśladowcami Maryi. Ewangelia, stopniowo przenikając naszą świadomość , umacnia naszą wiarę i przybliża do Boga. W różańcu Maryja jest – z jednej strony orędowniczką , czyli modli się wraz z nami i za nami , z drugiej strony zaś tą , która jako pierwsza z ludzi doszła do pełnego zjednoczenia z Bogiem i wspiera nas z nieba.

Różaniec to ważna modlitwa. Przekonało się o tym wiele osób i narodów. Modlitwa różańcowa uchroniła Austrię przed okupacją radziecką po II wojnie światowej. Różaniec wyprosił nagła zmianę pogody w trakcie bitwy pod Lepanto w 1571 roku. Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński mówił : „różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich . Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej, bo pełnia życia jest u szczytu…”.

Święty Jan Paweł II dopowiada : „ modlitwa różańcowa jest moją ulubioną modlitwą , odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata”.

Moc modlitwy różańcowej nie jest dziś mniejsza. Przekonało się o tym wiele osób, które poprzez różaniec wyszły z uzależnień, z nerwic, ocaliły małżeństwo, wyprosiły zdrowie. Również dzisiaj Maryja prosi nas o modlitwę różańcową : w obliczu głębokich podziałów w naszej umiłowanej Ojczyźnie wywołanych różnymi interesami politycznymi, prosi o modlitwę w obliczu wojny na Ukrainie, w Syrii , konfliktów w Afryce , na Bliskim Wschodzie, gdzie toczą się wojny na różnych obszarach ziemi, gdzie trwa wojna hybrydowa terroryzmu islamskiego, gdzie wiele osób nie ma dachu nad głową , cierpi głód, nie ma wody, pracy, ucieka w obawie o życie.

Maryja prosi o modlitwę różańcową , gdy część ludzi żyje w straszliwych warunkach, jest wykorzystywana przez bogatych, gdy handluje się kobietami i dziećmi, zabija się starszych, sprzedaje się organy młodych ludzi, zamyka w więzieniach na skutek niesprawiedliwych wyroków , gdy szerzy się obojętność , kult wygodnego życia i egoizm.

„Odmawiajcie codziennie różaniec. Ja was nigdy nie opuszczę „ – zapewniała Maryja w Fatimie. Warto być mu wiernym i nosić go przy sobie. On rozkwita, kiedy go się powtarza, najlepiej codziennie.

Bp. Andrzej Lipiński

 

Podziel się ...

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*