Lipiec miesiącem Najświętszej Krwi Pana Jezusa

Istnieje pewien kult, szczególnie w Kościele katolickim, związany z męką Jezusa Chrystusa – to kult Jego Najświętszej Krwi.

To forma uczczenia ofiary Jezusa i tego, że On przelał swoją krew dla zbawienia ludzkości. Poza tym, Krew Jezusa jest obecna wśród nas dzięki Eucharystii i możemy ją przyjmować wraz z Ciałem Chrystusa w Komunii podczas mszy świętej, pod postacią chleba i wina.W ciągu wieków Kościół powoływał wiele świąt na cześć Najświętszego Serca, jednak dopiero w XIX stuleciu ustalił jedno powszechne święto.

Początki kultu

Podczas Pierwszej Wojny Włoskiej o Niepodległość, w 1849 roku, papież Pius IX przebywał na wygnaniu w Gaecie. Razem z nim był tam również Giovanni Merlini, trzeci superior generalny sercanów.

Jeszcze w czasie trwania zawieruchy wojennej Marlini zasugerował papieżowi Piusowi IX utworzenie uniwersalnego święta na cześć Najświętszej Krwi, aby błagać o niebiańską pomoc Boga, która zakończy wojnę i przywróci pokój Rzymowi. Później, 30 czerwca 1849 roku, Pius IX złożył deklarację, że zamierza ustanowić święto na cześć Najświętszej Krwi. Wojna wkrótce się skończyła, a on sam w niedługim czasie wrócił do Rzymu.

10 sierpnia papież oficjalnie ogłosił, że pierwsza niedziela lipca będzie poświęcona Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. W późniejszym czasie papież Pius X ogłosił dzień 1 lipca jako stałą datę tego święta.

Zmiany w kulcie po soborze

Po Soborze Watykańskim II święto to zostało usunięte z kalendarza liturgicznego, jednak ustalono mszę wotywną ku czci Przenajświętszej Krwi i może być ona celebrowana w lipcu (jak również w większości pozostałych miesięcy roku).

Dlatego cały miesiąc lipiec jest tradycyjnie poświęcony Przenajświętszej Krwi Chrystusa, a katolików zachęca się, aby medytowali nad głębią ofiary Jezusa, który przelał swoją krew dla ludzkości.

Poniżej znajduje się modlitwa otwierająca mszę wotywną, a także dodatkowa modlitwa, którą można użyć jako osobistą medytację lub modlitwę na miesiąc lipiec:

Boże, który przez Najświętszą Krew Twojego Jednorodzonego Syna odkupiłeś cały świat, zachowaj w nas działanie Twego miłosierdzia, abyśmy czcząc nieustannie misterium naszego zbawienia, mogli zasłużyć na jego dobre owoce. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg jedyny na wieki wieków, Amen.

Panie, przyjęci do Twojego świętego stołu, z radością czerpiemy wodę ze źródeł Zbawcy: prosimy Ciebie – niech Twoja krew sprawi, że wytryśnie w nas źródło wody na życie wieczne. Amen.

Litania do Krwi Chrystusa

Kyrie ele­ison, Chryste ele­ison, Kyrie ele­ison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świa­ta, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego, wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcie­lo­ne­go Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa nowe­go i wiecz­ne­go Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy kona­niu w Ogrójcu
spły­wa­ją­ca na zie­mię,
Krwi Chrystusa, try­ska­ją­ca przy biczo­wa­niu,
Krwi Chrystusa, bro­czą­ca spod cier­nio­wej koro­ny,
Krwi Chrystusa, prze­la­na na krzy­żu,
Krwi Chrystusa, zapła­to nasze­go zba­wie­nia.
Krwi Chrystusa, bez któ­rej nie ma prze­ba­cze­nia,
Krwi Chrystusa, któ­ra w Eucharystii poisz i oczysz­czasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdro­ju miło­sier­dzia.
Krwi Chrystusa, zwy­cię­ża­ją­ca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodzą­ca Dziewice,
Krwi Chrystusa, osto­jo zagro­żo­nych,
Krwi Chrystusa, ochło­do pra­cu­ją­cych,
Krwi Chrystusa, pocie­cho pła­czą­cych,
Krwi Chrystusa, nadzie­jo poku­tu­ją­cych,
Krwi Chrystusa, otu­cho umie­ra­ją­cych,
Krwi Chrystusa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadat­ku życia wiecz­ne­go,
Krwi Chrystusa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyść­co­wej,
Krwi Chrystusa, wszel­kiej chwa­ły i czci naj­god­niej­sza,

Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta,
prze­puść nam, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta,
wysłu­chaj nas, Panie.
Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta,
zmi­łuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swo­ją.
W: I uczy­ni­łeś nas Królestwem Boga nasze­go.

Módlmy się: Wszechmogący wiecz­ny Boże, któ­ryś Jednorodzonego Syna swe­go usta­no­wił Odkupicielem świa­ta i Krwią Jego dał się prze­bła­gać, daj nam, pro­si­my, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zba­wie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­sne­go na zie­mi, aby­śmy rado­wa­li się wie­ku­istym szczę­ściem w nie­bie. Przez tegoż Chrystusa, Pana nasze­go. Amen.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.