Abyśmy byli jedno …

Ukoronowaniem wczorajszych uroczystości było podpisanie wspólnego wyznania wiary przez Pierwszego Biskupa Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce J.E. ks. bpa Adama Rośka oraz Pierwszego Biskupa Chrześcijańsko Katolickiego Kościoła w Niemczech J.E. ks. bpa Klausa Massa .  Księża biskupi podpisaniem tego dokumentu przypieczętowali starania o jedność obu wspólnot w zakresie wiary , zasad moralnych , wspólnoty Eucharystii oraz doktryny. Oba Kościoły zgodnie przyjmują jako wspólne wyznanie wiary nicejsko – konstantynopolitańskie , przyjmują wspólnie wraz z Kościołem Rzymsko Katolickim wszystkie dogmaty wiary katolickiego , w tym również wszystkie dogmaty mariologiczne .  Wspólne wyznanie wiary określa również zasady dalszej wspólnej drogi obu wspólnot Kościoła Katolickiego w Polsce i Niemczech . To bardzo dobry etap   na długiej drodze jednoczenia Chrystusowego Kościoła . Wszystkich nas obowiązuje nakaz Chrystusa nieustającej troski i dążenia do osiągania jedności w Kościele. Powinniśmy ją realizować poprzez poszukiwanie porozumienia tam gdzie jest ono możliwe do osiągnięcia . Tam gdzie nie można zawrzeć wspólnego wyznania wiary płaszczyzną powinna pozostać święta Ewangelia i dążenie do jedności duchowej.

 

Podziel się ...

2 Komentarze

  1. Jakie warunki musi spełnić kandydat na kleryka,ile lat trwa formacja seminaryjna.
    A jakie musi spełnić warunki,aby otrzymać święcenia kapłańskie.Gdzie jest Seminarium Duchowne,kiedy są wykłady,a jakie opłaty.
    Michał Maksymilian

  2. Szczęść Boże. By rozpocząć formację na drodze do kapłaństwa trzeba mieć ukończoną maturę . W trakcie formacji w Wyższym Seminarium Duchownym trzeba również podjąć Wyższe Studia Teologiczne . To są podstawowe warunki by rozpocząć przygotowanie do kapłaństwa. Katolicki Kościół Narodowy nie dopuszcza do święceń ani nie przyjmuje Kapłanów którzy nie mają właściwej formacji duchowej w WSD i studiów teologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*