Papież Franciszek wyświęcił 19 kapłanów

W Niedzielę Dobrego Pasterza, która już po raz 56. obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne – Papież Franciszek wyświęcił w bazylice watykańskiej 19 kapłanów. Pochodzą oni z Włoch, Peru, Haiti, Chorwacji i Japonii. Ojciec Święty zachęcił ich, by na spowiedzi byli miłosierni, a w swej posłudze chcieli się podobać nie tyle ludziom, co jedynie Bogu.

Wszyscy neoprezbiterzy studiowali w Rzymie. Po ośmiu ukończyło kolegium Redemptoris Mater związane z neokatechumenatem oraz seminarium Bractwa Kapłańskiego Synów Krzyża, dwaj formację odbyli w papieskim seminarium rzymskim, a jeden należy do zgromadzenia Rodziny Uczniów. Święcenia kapłańskie odbyły podczas porannej Eucharystii sprawowanej przez Papieża w bazylice św. Piotra.

Po udzieleniu święceń Franciszek wygłosił kazanie, w którym przede wszystkim podkreślił zadania stojące przed nowymi kapłanami a także podziękował ich rodzicom i rodzinom za to, że dały swych synów na służbę Kościołowi.

„Ci nasi bracia i synowie zostali wezwani do służby kapłańskiej” – mówił Franciszek. Przypomniał i podkreślił, że tylko Jezus „jest Jedynym i Najwyższym Kapłanem Nowego Testamentu, ale w Nim również cały święty lud Boży został ustanowiony ludem kapłańskim”. Pan chce wybierać z niego niektórych w sposób szczególny, aby „sprawując publicznie w Jego imieniu w Kościele posługę kapłańską na rzecz wszystkich ludzi”, prowadzili nadal „Jego osobistą misję nauczyciela, kapłana i pasterza”. Albowiem tak jak „Jego posłał Ojciec, tak i On wysłał z kolei w świat najpierw apostołów, a następnie biskupów i ich następców, którym wreszcie dodał jako współpracowników kapłanów, którzy – zjednoczeni z nimi w posłudze kapłańskiej – zostali powołani do służenia ludowi Bożemu”, mówił dalej Ojciec Święty. Zaznaczył, że neoprezbiterzy będą ukształtowani na podobieństwo Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana, „to znaczy zostaną poświęceni jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu i z tego tytuły, który jednoczy ich w kapłaństwie z ich biskupem, będą głosicielami Ewangelii, pasterzami ludu Bożego oraz będą przewodniczyć czynnościom kultowym, zwłaszcza w sprawowaniu ofiary Pańskiej”.

“ To nie jest stowarzyszenie kulturalne czy związki zawodowe. Będziecie włączeni w tajemnicę Chrystusa. Udzielajcie wszystkim tego Słowa Bożego, które sami przyjęliście z radością. Czytajcie i rozważajcie pilnie Słowo Boże, aby wierzyć w to, co przeczytaliście, aby uczyć tego, co zrozumieliście w wierze, żyć tym, czego się nauczyliście – mówił Franciszek. – Nie można nigdy głosić homilii czy mówić kazania bez modlitwy z Biblią w ręku. Nie zapominajcie o tym. Niech więc wasze nauczanie będzie pokarmem dla Ludu Bożego. Kiedy wypływa z serca i rodzi się na modlitwie będzie bardzo owocne. Niech będzie radością i umocnieniem dla wiernych i zapachem waszego życia. Bądźcie ludźmi modlitwy, ludźmi ofiary ponieważ poprzez modlitwę i przykład życia budujecie Dom Boży, którym jest Kościół. ”

Franciszek przypomniał neoprezbiterom, że poprzez swą posługę będą kontynuować zbawcze dzieło Chrystusa. „Dawajcie bezinteresownie, to co sami otrzymaliście gratis. Celebracja Eucharystii jest najwyższym wyrazem bezinteresowności Pana. Proszę nie zbrukajcie jej małostkowymi interesami” – apelował Papież do nowo wyświęconych księży. Prosił ich, by nigdy nie męczyli się przebaczeniem i byciem miłosiernymi. Zachęcał zarazem, by chcieli „tracić czas” odwiedzając chorych i potrzebujących. Franciszek podkreślił, że prawdziwą radość kapłańską można znaleźć jedynie starając się podobać Bogu, a nie ludziom. „Miejcie zawsze przed oczyma przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, żeby Mu służono, ale żeby szukać i zbawić to, co zginęło” – zakończył swe rozważania Ojciec Święty.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.