• Słowo Pana na nadchodzący tydzień

    • “I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.” (Flp 3,8)

    • Kapłańskie Dni Skupienia

    • „Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu , w miłości , w wierze i w czystości „ ( 1 Tm 4,12)

Rozważania ze słowami Litanii Loretańskiej

 
 
 

Litania do Matki Boskiej zwana również Litanią Loretańską jest modlitwą wielu wezwań, w których nadaje się Matce Boskiej różne tytuły, imiona określające Jej rolę, zasługi i przymioty. Każdy z tych tytułów lub imion jest zaczerpnięty z Pisma św., tradycji czy dekretów Kościoła. Wiele jest takich, które są wprost oczywiste. Wiele jest jednak takich, które są oczywiste tylko pozornie i niektóre z tych będą tu omówione. Podobnie jak w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny mają swoje źródło w Piśmie św., najwięcej jest jednak takich, które wyśpiewał Lud Boży. Odmawiając litanię trzeba uświadomi sobie fakt, że jest ona jakby czułym przemawianiem do Matki, Jej pozdrawianiem wieloma imionami. Takim naszym zwiastowaniem. Niczym Archanioł Gabriel przybywamy na spotkanie z Nią z serdecznym słowem. To nastawienie jest bardzo ważne. Ta litania opisująca Matkę Najświętszą jest niczym zbiór drogowskazów pozwalających nam wejść głębiej w tajemnice Jej życia, poznać Ją samą i zrozumieć jak wielką miłością nas darzy. Za mogącymi wyglądać abstrakcyjnie bądź poetycko określeniami kryje się głęboka i konkretna treść. Przemodlenie litanii jest jakby odsłanianiem kolejnych zasłon, wspinaniem się na wzgórze by spojrzeć na piękną panoramę, podejściem do Matki by spojrzeć głęboko w Jej oczy.  Pierwsze słowa Litanii Loretańskiej, naszej modlitewnej rozmowy kierujemy do Boga. To do Niego zwracamy się prosząc o litość i wybaczenie. Kyrie elejson – Panie zmiłuj się nad nami (…) Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami! Prośba kierowana do Boga o wybaczenie dla nas, mobilizuje jednocześnie do dokonania rachunku sumienia i wybaczenia wszystkim naszym winowajcom. Jeśli w nas nie ma takiej gotowości, trudno aby Bóg wysłuchał nasze prośby, jeśli sami sprzeciwiamy się Jego woli – wybaczenia bliźniemu.
Przez cały miesiąc maj będziemy co dzień prosić Pana – Kyrie o zmiłowanie. Zwracać będziemy się do Chrystusa Zmartwychwstałego o łaskę miłosierdzia. To u Niego szukamy łaski i pośrednictwa u Boga Ojca. Natomiast nasze wszelkie pozostałe sprawy przedstawiać będziemy Bogu przez ręce Matki Pana. Początek Litanii jest więc chrysto- i teocentryczny. Taka jest też nasza pobożność maryjna. Prosimy o miłosierdzie całą Trójcę Świętą w Osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlimy się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie na większą chwałę Boga Ojca. Choć w poszczególnych wezwaniach litanijnych prosimy Niepokalaną o modlitwę za nas, to ostatecznie hołdy i uwielbienia zanosimy do Boga w Trójcy Jedynego. Dzieje się tak dlatego, iż wszelki kult Kościoła jako wspólnoty wiernych jest w swej istocie uwielbieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego czyli całej Trójcy Świętej. Cześć i uwielbienie Maryi jest uwielbieniem całej Trójcy Świętej. Dobrze pojęty kult Matki Bożej nie zasłania Boga Ojca, ale prowadzi najkrótszą i najbardziej poprawną drogą do Jego uwielbienia. Przez cały miesiąc maj, zwracając się do Matki Bożej, w gruncie rzeczy będziemy powtarzali Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Ojcze Wszechmogący, wszelka cześć i chwała.

Leave a reply

Your email address will not be published.