• Słowo Pana na nadchodzący tydzień

    • “I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.” (Flp 3,8)

    • Kapłańskie Dni Skupienia

    • „Wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu , w miłości , w wierze i w czystości „ ( 1 Tm 4,12)

15 lat w Unii Europejskiej

 
 
 

Europa nie może istnieć bez Polski, bo Polska jest w sercu Europy. Przeżywamy piętnastą rocznicę wejścia w struktury Unii Europejskiej. Z pewnością wielu analityków dokonuje bilansów przy tej okazji. Trudno sobie wyobrazić Polskę poza strukturami współczesnej Europy, ale i nie należy zapominać o wielkim wkładzie wnoszonym przez Polskę w Rodzinę Rodzin, jaką tworzymy w ramach Unii Europejskiej.  W tę rocznicę przywołuję słowa świętego Jana Pawła II, który wypowiedział proroczo brzmiące słowa: „Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich Narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. To wyzwanie stawia jednak przed wierzącymi zadanie,   zadanie aktywnego budowania wspólnoty ducha w oparciu o wartości, które pozwoliły przetrwać dziesięciolecia programowej ateizacji”. Niech te słowa będą dla nas wyznacznikiem dalszego budowania Wspólnoty Europejskiej z naszym Polskim udziałem.  Boże, błogosław  naszemu Polskiemu narodowi, Boże błogosław Europę, Boże błogosław całemu światu.

Leave a reply

Your email address will not be published.