• Słowo Pana na nadchodzący tydzień: „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.”(Wj 15,2)

Katecheza na temat modlitwy Pańskiej cz. 4 – Przyjdź królestwo Twoje

 
 
 

To już czwarta katecheza poświęcona najważniejszej ale i najpiękniejszej modlitwie , jaką jest Modlitwa Pańska – Ojcze nasz. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 20.00 i wysłuchania kolejnej katechezy księdza Biskupa

Leave a reply

Your email address will not be published.