• Słowo Pana na nadchodzący tydzień: „Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.” (1 J 2,10)

1422453449