List Pierwszego Biskupa na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 02 lutego 2019

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

Przeżywając, w święto Ofiarowania Pańskiego kolejny już raz Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, pragnę zwrócić się do osób, które powierzyły swe życie Bogu, wybierając drogę życia zakonnego.

W tym roku, kiedy nasze serca kierujemy ku Duchowi Świętemu, prosząc byśmy ten cały rok przeżywali w mocy Bożego Ducha, pragniemy szczególnie błagać Boga by zatrzymał proces gaszenia światła Chrystusa, gaszenia światła Ewangelii w ludzkich sercach, zarówno w naszej Ojczyźnie, jak również ojczyźnie ojczyzn, czyli Europie.

 Z wielkim bólem dostrzegamy postępujący proces laicyzacji oraz niszczenia zasad życia chrześcijańskiego i katolickiego. Widzimy zamykane i niszczone świątynie Pańskie, które przez tysiąclecia były symbolem obecności Boga wśród nas. Widzimy rozpad kolebki duchowości i religijności, jaką jest i pozostaje ciągle rodzina. Widzimy dewaluację instytucji małżeństwa, jako prawdziwego związku mężczyzny i niewiasty, którzy u podstawy swej miłosnej drogi pragną wesprzeć się sakramentalnym tak, wypowiadanym podczas udzielanego sobie sakramentu małżeństwa. Widzimy dezercję i lęk osób duchownych i zakonnych, które wybierają świat, odrzucając Ewangelię i drogę powołania, na którą zaprosił ich Chrystus.

W takich okolicznościach otaczającego nas świata, wzrastających potrzeb odnowy ducha, rewitalizacji postaw chrześcijańskich, restytucji chrześcijańskiej i katolickiej rodziny, pokrzepienia pokorą posłannictwa kapłańskiego i zakonnego, niezwykłymi dziełami mogą stać się wszystkie nasze instytuty zakonne, zarówno Braci Niosących Światło Chrystusa. Zakonu, który poprzez głębię medytacji i kontemplacji Boga oraz świadectwo pracy będzie przybliżał wartości, które zatracamy poprzez odejście od Bożej miłości.

Z wielką nadzieją i ufnością, ale i głęboką pokorą spoglądamy na misję posługi ewangelizacyjnej, Sióstr- Córek Misjonarek Niepokalanego Serca Maryi oraz Braci – Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusa. Niech Wasza codzienna posługa, świadectwo życia, modlitwa i głęboka pobożność sprawią by w sercach ludzi, tak często zagubionych,  zajaśniała na powrót nadzieja na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym, który pragnie przyjść do nich poprzez ewangelizacyjną posługę swych sług i służebniczek.

Drogie Siostry i Bracia

Człowiek nie jest w stanie samodzielnie bez Bożej łaski

odnaleźć drogi powrotu do Boga.

Nie poznamy Boga, nie poczujemy ciepła Jego miłości i rozkoszy przebywania z Nim nie wprowadzając jednocześnie zasad jego Bożej nauki, pozostawionych w świętej Ewangelii.  Możemy i powinniśmy to czynić bez względu na to, do jakiego stanu powołał nas Chrystus. Jednakże szczególne miejsce wybrał sobie Bóg w sercach i duszach Sióstr i Braci, którzy z imieniem Jezusa na ustach, z Ewangelią i różańcem w ręku postanowili wyruszyć, jako misjonarze na podbój ginącego w otmętach ateizmu i laicyzacji świata.

 Wasza posługa ma być świadectwem miłości i nieskończonego Bożego miłosierdzia. Macie przezwyciężać problemy nie poprzez walkę z drugim człowiekiem czyniącym zło, ale za pomocą największego oręża, jakim niezmiennie pozostaje ufna modlitwa. Modlitwa, którą ofiarujcie Bogu, jako akt ekspiacji oraz prośby o Jego miłosierdzie dla tych, którzy od Niego odeszli.

O miłości i Bożym miłosierdziu nie wystarczy tylko mówić.

Tą Bożą miłością i miłosierdziem musimy się dzielić z bliźnimi, potrzebującymi naszej pomocy każdego dnia. Nieście, więc światło Chrystusa, nieście Ewangelię i Bożą miłość pomagając również potrzebującym pomocy, chorym i cierpiącym. Realizujcie w swojej codzienności zakonnej również nakaz wypływający z Evangelium Vitae. Niech nikt potrzebujący pomocy, chory i cierpiący, człowiek niedołężny i w podeszłym wieku,  nie pozostanie bez wsparcia, o ile znajdziecie się tylko w jego pobliżu.

Na trud życia zakonnego, ciężar niesienia dzisiejszemu światu świadectwa Ewangelii, ale i na dni pełne światła Chrystusa, niech swego błogosławieństwa udziela Wam Bóg w Trójcy Jedyny. W tym niezwykłym dniu, Światowym Dniu Życia Konsekrowanego modlę się za Was i ofiaruję Was wszystkich naszemu Panu za przyczyną Matki Najświętszej.

Biskup Adam Rosiek

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 02 lutego2019

Podziel się ...

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*