• Słowo Pana na nadchodzący tydzień

    • “I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.” (Flp 3,8)

Ustalono pierwsze spotkanie Światowej Rady Kościołów. Główny temat to modlitwa i rozważanie Biblii

 
 
 

Jedenaste zgromadzenie ogólne Światowej Rady Kościołów (ŚRK) odbędzie się w Karlsruhe w Niemczech w dniach 5-11 lipca 2021 roku pod hasłem “Miłość Chrystusa porusza świat ku pojednaniu i jedności”.

Decyzję w tej sprawie podjęli członkowie Komitetu Planowania Zgromadzenia, który w dniach 9-16 stycznia obradował na Cyprze. Spotkanie to będzie pierwszym zgromadzeniem ogólnym – najwyższego forum – Rady w Europie od 1968, gdy w szwedzkiej Uppsali zebrało się IV zgromadzenie.

Celem wydarzenia będzie ocena dotychczasowej działalności ŚRK i nakreślenie programów na przyszłość, wytyczenie ogólnej polityki tej największej na świecie międzynarodowej organizacji ekumenicznej, wybranie jej przewodniczącego i powołanie jej nowego Komitetu Naczelnego.

Według wstępnych ustaleń głównymi elementami przyszłego spotkania w Karlsruhe będą modlitwa i rozważanie Biblii, obecność w obradach grup rodzinnych, tematyczne posiedzenia plenarne, debaty ekumeniczne, jak również spotkania regionalne i wyznaniowe.

Zgromadzenie ogólne jest najwyższym forum ustawodawczym, decyzyjnym i organizacyjnym Światowej Rady Kościołów. Poprzednie, 10., odbyło się w dniach 30 października – 8 listopada 2013 z udziałem ponad 3 tys. uczestników i gości w południowokoreańskim Pusanie pod hasłem “Boże życia, prowadź nas do sprawiedliwości i pokoju”.

Światowa Rada Kościołów powstała na I zgromadzenie w Amsterdamie w sierpniu 1948 r., pragnąc wspierać dążenia chrześcijan do jedności w wierze oraz w dawaniu świadectwa i służbie na rzecz sprawiedliwego i pokojowego świata. Obecnie skupia 350 Kościołów protestanckich, prawosławnych, niechalcedońskich, anglikańskich, starokatolickich i innych, liczących łącznie ponad 550 mln wiernych w przeszło 120 krajach.

Kościół katolicki nie należy do ŚRK, ale od 1965 blisko z nią współpracuje. Najwyższym forum Rady jest wspomniane zgromadzenie ogólne, zbierające się co 8-9 lat. Na co dzień jej pracami kieruje sekretarz generalny, którym od 1 stycznia 2010 r. jest norweski pastor luterański dr Olav Fykse Tveit. Siedziba ŚRK mieści się w Genewie.

Leave a reply

Your email address will not be published.