Homilia na niedzielę Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019

Drodzy Bracia i Siostry!

Jeszcze tak niedawno świętowaliśmy uroczystość Bożego Narodzenia, rozważaliśmy tajemnicę Objawienia Pańskiego, a dziś patrzymy na Chrystusa dorosłego, który przychodzi nad Jordan, aby przyjąć chrzest i obchodzimy Niedzielę Chrztu Pańskiego.

Już z katechezy z Szkoły Podstawowej wiemy, że chrzest jest: pierwszym sakramentem, gładzi grzech pierworodny, włącza nas do wspólnoty Ludu Bożego, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością dziecka Bożego.

Cóż to znaczy być „dzieckiem Bożym”??? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy wpierw odpowiedzieć chociaż w niewielkiej mierze na inne: Kim jest nasz Bóg??? Skoro jesteśmy Jego dziećmi??? Dlaczego? – bo wtedy poznajemy naszą wartość, godność, to kim naprawdę jesteśmy. .  .

Nasze wyobrażenie Boga jest bardzo ograniczone. Wiemy, że jest Trójjedyny, Nieskończenie Doskonały, Niezmierzony, Wieczny . . .- to tylko niektóre Jego przymioty. Pomyślmy dziś o tym wyznając naszą wiarę. Jesteśmy dziećmi „Boga Wszechmogącego” – jak za chwilę wyznamy w Credo – „Stworzyciela nieba i ziemi . . .”.

Co jeszcze możemy powiedzieć o Bogu, Którego jesteśmy dziećmi??? W Piśmie Św. już w Starym Testamencie czytamy słowa naszego Ojca jak piękny list zaadresowany do każdego z nas:

„Ukochałem Cię odwieczną miłością” – Księga Jeremiasza (Jr 31,3)

„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać a miłość moja nie odstąpi od ciebie… mówi Pan” – Księga Izajasza (Iz 54,10)

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja, nie zapomnę o tobie” – Księga Izajasza (Iz 49,15)

Słowa naszego Ojca, a my szczególnie na mocy chrztu św. jesteśmy Jego dziećmi!!!

Kiedy mówimy słowo ojciec, matka mamy bardzo różne doświadczenia. Być może nie mieliśmy może nawet z różnych powodów okazji ich poznać, a od tych których znamy być może nie zawsze usłyszeliśmy słowa, które zapewniały o ich miłości, może oni też ich kiedyś nie usłyszeli . . . Tym bardziej dziś trzeba nam usłyszeć słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” Są to słowa, które Bóg-Ojciec kieruje podczas chrztu św. do każdego z nas: Ty jesteś moim ukochanym dzieckiem, ukochanym synem ,ukochaną córką. I nawet kiedy nigdy nie usłyszeliśmy tak ciepłych słów od swojego ojca czy matki tu na ziemi to dziś usłysz je od swojego Ojca w niebie. A Twój Ojciec – jak możesz dalej przeczytać w liście skierowanym do Ciebie [ w Piśmie św.]: „cieszy się bardziej z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7) i „Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze grzechy” (Ps 103,12)

Jesteśmy Dziećmi Bożymi!!! Twoim Ojcem jest Bóg Wszechmogący!!! – Bóg, Który Cię kocha, który jest Miłosierny. Oto Twoja godność!

Wraz z tą godnością, przyjmujemy również zobowiązanie, że będziemy każdego dnia przez całe nasze życie coraz bardziej poznawać naszego Ojca, rozwijać naszą wiarę, pogłębiać i pielęgnować wiarę, przekazywać ją naszym dzieciom – taki obowiązek spoczywa szczególnie na rodzicach i rodzicach chrzestnych.

Godność Dziecka Bożego niezwykła i jakże wzniosła zobowiązuje nas do podejmowania naszych życiowych decyzji adekwatnie do tej naszej wielkiej godności jaką otrzymaliśmy podczas chrztu. Jestem dzieckiem Bożym, więc w moich życiowych decyzjach kieruje się moją wiarą a moją motywacją jest miłość Boga do mnie! Bóg mnie kocha, więc Jemu ufam, wiem, że mnie nie zawiedzie, wiem, że mnie nie opuści bo jestem Jego dzieckiem.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej książce „Pamięć i tożsamość: pisał: „Europa, Europejczycy, także Polska i Polacy coraz bardziej zapominają o swoich korzeniach. A efektem jest utrata tożsamości. Błąkamy się po wielkich supermarketach współczesnego świata, szukamy nowych idoli, bożków. Zapomnieliśmy o naszym chrzcie i tracimy swoją tożsamość”

Wraz za św. Leonem Wielkim trzeba nam dziś głośno powiedzieć: „Uznaj swą godność chrześcijaninie! Skoro stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, nie powracaj przez (złe) obyczaje do dawnego upodlenia. Miej to przed oczyma swymi, iżeś wydarty mocom ciemności, a przeniesiony do światła i królestwa Bożego”.

Niech dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego będzie dla nas okazją do wielkiej wdzięczności Bogu za łaskę naszego chrztu, za naszą wielką godność „dziecka Bożego” jaką w sobie nosimy. Niech będzie również motywacją do odnowienia obietnic chrzcielnych oraz naszej bardzo osobistej decyzji poszukiwania Ojca, poznawania Go, Jego miłości do mnie, naszej modlitwy, lektury Pisma Św.

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy”. Amen.

                                                                                                         ks. Piotr

Podziel się ...

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*