Daily archives:2 grudnia 2018

  •     „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”                                                                                                       (Iz 7, 13-14) Siostry i Bracia w Chrystusie Liturgią dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy jeden z najpiękniejszych okresów ... [read more]