• Słowo Pana na nadchodzący tydzień: „Pan jest moją mocą i źródłem męstwa! Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.”(Wj 15,2)

Msze święte greogoriańskie ( 23.08.2018)

 
 
 

Istnieją różne zwyczaje dotyczące odprawia mszy św. za zmarłych. Szczególnie rozpowszechnione są tzw. gregorianki – msze święte gregoriańskie. Szczególnie młode pokolenie naszego narodu ( przedział od 10 do 45 lat) ma duży problem z identyfikacją tej niezwykłej Modlitwy .  Skąd się wziął ten zwyczaj i jakie jest jego znaczenie w życiu Kościoła?  Chcąc pomóc sobie i Wam w rozwikłaniu tej niezwykłej tajemnicy posłużę się obrazem Giovanniego Battisti Crespiego . Obraz przedstawiający świętego Grzegorza Wielkiego wprowadzającego do nieba duszę mnicha.

Napis na wstędze informuje, że przechodzi ze śmierci do życia.  Po lewej stronie widać kapłana sprawującego mszę św.  O co chodzi i skąd się wziął zwyczaj mszy świętej gregorianskiej ?

Tzw. gregorianka to trzydzieści kolejnych mszy św. ofiarowanych dzień po dniu za jedną osobę zmarłą.  Całą historię opisał św. Grzegorz Wielki w swych „Dialogach”.

Zanim w 590 roku został papieżem, był opatem benedyktyńskiego klasztoru. Jeden z mnichów, imieniem Justus, zachorował. Już na łożu śmierci wyznał, że ukrył przed wspólnotą trzy złote soldy. W świetle zasad rządzących w klasztorze, dopuścił się wielkiego grzechu. „Było bowiem w naszym klasztorze stałą regułą, aby bracia tak wspólnie żyli, aby żaden z nich nie miał swojej osobistej własności” – wyjaśnił w swym dziele papież Grzegorz I. Justus  umarł w osamotnieniu, a pochowano go nie wśród innych zakonników, lecz w niepoświęconej ziemi, rzucając do jego grobu wspomniane monety. Jednak miesiąc po jego śmierci Grzegorz zaczął się „w duchu litować nad zmarłym bratem i myśleć z głębokim smutkiem o jego katuszach i szukać jakiegoś środka, aby mu pomóc”. Polecił więc przeorowi, aby odprawiono za niego trzydzieści mszy św., dzień po dniu, bez przerwy. Po odprawieniu trzydziestej mszy św. Justus ukazał się w widzeniu swemu rodzonemu bratu Kopiosusowi (również mnichowi) i powiadomił go, że właśnie został uwolniony z czyśćca i dołączył do wspólnoty zbawionych. „Z tego wyraźnie się okazało, że zmarły brat przez zbawczą Hostię został uwolniony z katuszy” – podsumował papież Grzegorz I.

Uważa się, że to właśnie pod wpływem jego autorytetu praktyka trzydziestu mszy św. odprawianych za konkretną osobę zmarłą upowszechniła się najpierw w Rzymie, a potem w Europie.

Zasady odprawiania mszy świętych gregoriańskich (gregorianek)

  1.  Mszę św. gregoriańską można odprawiać tylko za jedną osobę (nie ma gregorianek zbiorowych). Przyjmowanie intencji od wiernych na tak zwaną gregoriankę zbiorową jest poważnym nadużyciem.
  2. Msze św. gregoriańskie odprawiane są tylko za zmarłych (nie ma gregorianek za żywych). Spotkałem się z pytaniami, szczególnie ludzi w podeszłym wieku czy mogą zmówić msze święte gregoriańskie w swojej intencji. Odpowiedź jest oczywista : Tak , mogą zamówić ale zostaną one odprawione dopiero po ich śmierci.
  3. Msze św. gregoriańskie za jedną osobę należy odprawiać dokładnie przez trzydzieści dni.
  4. Istotna jest „stała ciągłość w odprawianiu mszy św.”.

Co ważne, nie jest wymagane, aby gregoriankę w konkretnej intencji odprawiał zawsze ten sam ksiądz.

  Tutaj możesz poprosić i zamówić msze święte gregorianskie

po złożeniu ofiary – stypendium(powyżej )  wpisz intencję w poniższym formularzu


Wysyłając powyższy formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Portal KKN-POLAND.COM.PL moich danych osobowych zgodnie z zapisami ustawy o RODO , wyłącznie do celów związanych z odprawieniem Mszy świętych i realizacją zapytania .

Leave a reply

Your email address will not be published.