[:pl]List Pasterski Biskupa na rozpoczęcie Adwentu[:]

[:pl]

cropped-Herb-biskupi-Poczta.jpg

„ Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź”

Najmilsi

Słowami tego pięknego hymny, przepełnionego niezwykła tęsknotą do Boga ale i nadzieją, rozpoczynamy w imię Boże Adwent roku Pańskiego 2016 . Adwent, który jest świętym i radosnym  czasem oczekiwania na przyjście Pana ale i okresem przygotowania naszych duch na spotkanie z tajemnicą Boga rodzącego się w sercu każdego z nas.

Jeszcze nie wybrzmiały w naszych duszach dźwięki hymnu dziękczynienia, które śpiewaliśmy wdzięczni Bogu za dary miłosierdzia, które spływały na nas w zakończonym świętym roku miłosierdzia a już stajemy oświetleni Bożym blaskiem, jutrzenką nadziei rodzącą się wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem liturgicznym. Stajemy na  jego progu przepełnieni wiarą i miłością do naszego Zbawiciela. Żyjąc w Bogu i żyjąc Bogiem trwamy w nieustannym adwencie, oczekiwaniu na ostateczne spotkanie z tym który nas utkał już w łonie naszej matki.

Adwent to łaska, to czas, który otrzymaliśmy w darze od Pana nie po to by świętować pamiątkę Jego narodzin w ludzkim ciele ale by Boga lepiej poznawać , by przybliżać się do Niego. Staramy się Go spotkać w Eucharystii, w naszych medytacjach, widzeniach duszy kiedy do nas przemawia w swym Słowie, kiedy przychodzi do nas w naszym bliźnim.

 Nikt z nas Boga nigdy nie widział. Boga Ojca widział  tylko Jego Jednorodzony Syn – Jezus Chrystus, w którym my pokładamy naszą pełną nadzieję. Mimo upływu tysiącleci nasze ludzkie poznanie Boga, jego istoty, jego przymiotów ze względu na naszą ludzką ograniczoność poznawczą jest ciągle niezwykle skromne. Rozum ludzki nie jest w stanie objąć tego co Bóg przygotował tym, którzy Go kochają . Bóg jednak  chce byśmy wierząc mieli również poznawali Go poprzez wiedzę,  dlatego zachęca nas do wysiłku poznawania swego Misterium w takim zakresie w jakim jesteśmy w stanie to pojąć i przyjąć do swych serc. Czas adwentu to nowy impuls byśmy od nowa podejmowali wysiłek poznawania tajemnicy Boga.  Byśmy się nie zatrzymywali ani na chwilę  lecz dzień po dniu kroczyli w stronę Boga. W ten sposób coraz bardziej zagłębiamy się w  Jego tajemnicy i poznaniu.

Adwent to również czas przygotowania na to ostateczne przyjście Pana , które każdy z nas przeżyje, kiedy On w chwale przyjdzie u końcu czasów aby oddzielić ziarno od plew, dobrych od złych.

Najmilsi

Żyjemy w nieprzyjaznym świecie, w czasach kiedy coraz bardziej próbuje się wyrzucać Boga z ludzkich serc i umysłów. W cywilizacji  pochwalającej komercję, w społeczeństwie odchodzącym coraz częściej od Boga i Jego przykazań. Dla takiego  świata czas adwent to jedynie okazja dla mobilizacji sil i środków aby przysporzyć coraz większych zysków powiązanych z prowadzoną corocznie akcją świąteczną. Tak skonstruowany świat nie czeka na Boga ale na materialne zyski których może przysporzyć Jego nadejście. Nie ma w nim miejsca dla Boga niosącego nadzieję życia w miłości , pokorze i łagodności. Na progu tegorocznego Adwentu pomyślmy czy chcemy nadal godzić się na takie postrzeganie życia, czy chcemy wpisywać się w scenariusz przygotowany ręką złego.

Drodzy Bracia Kapłani

Nowemu rokowi liturgicznemu, który dzisiaj rozpoczynamy towarzyszyć będą, jako myśl przewodnia, słowa : „ idźcie i głoście z entuzjazmem Ewangelię Chrystusową” . Niech w tym świętym czasie ale i w całym nowym roku,  nie braknie Waszej wzmożonej,  prawdziwie duszpasterskiej aktywności. Przeżywajcie każdego dnia wraz z Wiernymi tajemnicę Eucharystii sprawowaną w tradycyjnej dla czasu adwentu mszy świętej roratniej. Przygotujcie we Wspólnotach dni skupienia by przybliżyć sobie i wiernym wielkość daru jaki ofiarowuje nam Pan. Niech nie zabraknie miejsca i czasu na gotowość wysłuchania świętej spowiedzi indywidualnej – konfesjonałowej w której powracający do Boga zechcą dogłębnie oczyścić swoje dusze . Pomóżcie penitentom przygotować ich dusze na  spotkanie Boga który dzięki łasce sakramentu pokuty i Komunii świętej narodzi się również w ich sercach. W tym wszystkim niech Was wspiera nasz Mistrz Jezus Chrystus , Jego Matka  i wszyscy święci. Niech Wam nie zabraknie entuzjazmu w głoszeniu Słowa Bożego. Bądźcie świadkami Chrystusa tam, gdzie posłał Was Bóg .

Najmilsi

Niech ten święty czas oczekiwania, stanie się dla nas wszystkich  kolejną okazją do prawdziwej odnowy życia. Nikt z nas nie zna kresu naszego osobistego adwentu, nie znamy godziny przekroczenia granicy wieczności . Dlatego z tym większym zaangażowanie starajmy się by tegoroczny adwent przeżywać w niezwyklej dbałości o naszą wieczność. Miniony czas z każdą sekundą przechodzi do historii naszej wieczności, tylko bieżące chwile są tą jedyną i niepowtarzalną okazją do tego by stać się ludźmi wiary, nadziei i miłości. Okazją by dobrze zapisać swą księgę życia.  Stają się niepowtarzalną okazja by poznać lepiej Boga do którego wołamy „Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź! Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki”.

Na drogi adwentowych medytacji niechaj swym błogosławieństwem wzmocni nas Bóg w Trójcy Jedyny + Ojciec i +Syn i +Duch Święty.

Biskup Adam Rosiek

+ Adam Rosiek

haslo

[:]

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.